OZNAM: Zmena úradných hodín podateľne

Dňa 29. septembra 2023 bude z prevádzkových dôvodov podateľňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky otvorená do 12:00 hod.

Čítať viac
Školenie k novej stavebnej legislatíve
Ranný plán: Územný plán a jeho priamy vplyv na občana
Cesta k uhlíkovej neutralite (Týždeň zelených budov 2023)
PODCAST PostavSK - AKO BUDE VYZERAŤ ÚRAD V BUDÚCOM ROKU?
Najväčšia zmena v stavebníctve: Do vzniku regionálnych pobočiek Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR zostáva 200 dní
PODCAST Fér Plan - KLONDIKE DEVELOPMENT
Ranný plán: Diskusia k najväčšej reforme za 50 rokov
PODCAST PostavSK - ÚRAD BUDÚCNOSTI
Stretnutie k vyhláške o bezbariérovosti stavieb
PODCAST Fér Plan - CORBUSIER V PASCI
Čierne stavby - všetko, čo o nich potrebujete vedieť
METODICKÉ USMERNENIE k činnosti stavebných úradov vo veci záväzných stanovísk dotknutých orgánov
Je čas naštartovať zavádzanie veternej energie na Slovensku (diskusia)
Ako to celé vzniklo a kam smerujeme
OZNAM: Odborná príprava zamestnancov stavebných úradov
Nadväzujeme pracovné kontakty v Českej republike
Nájomné bývanie stráca stigmu "bývania chudobných" (rozhovor)
Nadväzujeme spoluprácu s európskymi inštitúciami
Digitálne Slovensko (konferencia)
Vzdelávanie zamestnancov okresných úradov k stavebnej legislatíve
Boli sme na Setkání lídrů digitalizace: Česi považujú slovenský prístup za vizionársky
Diskutovali sme o digitalizácii stavebníctva na BIM Summite
Zabezpečujeme prípravu odborných zamestnancov stavebných úradov
ENVIRO 2023
Okolo metropol vyrastajú satelity bez škôl a ďalšieho zázemia (reportáž)
Uchádzači absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti
Komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
GREEN BUILDING SUMMIT 2023
O digitálnom plánovaní sme hovorili v Spojenom kráľovstve
Sme súčasťou pilotného projektu fakulty architektúry
Konáme transparentne, budúcnosť vidíme digitálne
Development summit 2023
Porada prednostov okresných úradov
Nová stavebná legislatíva v praxi architektov a architektiek (webinár)
Na realitnom fóre sme hovorili o novej stavebnej legislatíve
Súťaž STAVBA ROKA 2022 spoznala svojich víťazov
Pripravujeme skúšky odbornej spôsobilosti
Naše skúsenosti a technológie zaujali aj predstaviteľov Bahrajnu
Aké zmeny prinesú nové stavebné zákony pre projektantov? (seminár)
V Ománe sme predstavili digitálne riešenia
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu rozdeľuje obciam dotácie
Stratégia digitálnej dvojičky je téma našej budúcnosti
Architekt Pomeroy opäť navštívi Slovensko
O koncepcii územného rozvoja regiónu aj na Konferencii o územnom plánovaní
Ďalšie biznis raňajky s novou stavebnou legislatívou
Sidorová o našich mestách, obciach a zveľaďovaní (podcast)
Dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Veterná turbína na rodinnom dome (oznámenie pre stavebné úrady)
Zavedenie novej stavebnej legislatívy do praxe (školenie pre rezorty)
Konzultujeme s podnikateľskými subjektmi návrh pripravovanej vyhlášky
Požiadajte o finančné príspevky na územnoplánovaciu dokumentáciu obce
O Bratislave hovorí v Českom rozhlase podpredsedníčka úradu (rozhovor)
Ako nastaviť momentum tranformácie v mestách? (článok)
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR sa rozrastá
Pripravujeme podcast k novej stavebnej legislatíve
Konferencia APEL 2022
Stavebné úrady, ako ich poznáme, končia. Dlhoočakávaná reforma prinesie viaceré zmeny (reportáž)
EPI konferencia Stavebné právo
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady
Pracujeme na tvorbe vyhlášky zákona o územnom plánovaní
Začíname s prípravami na vytvorenie Digitálneho dvojčaťa Slovenska
Odborná konferencia Slovenského zväzu bytových družstiev
Smart riešenia pre lepšiu budúcnosť Slovenska
Reforma územného plánovania a výstavby v otvorenom dialógu
Oblasť územného plánovania má novú podpredsedníčku
Fórum slovenského stavebníctva 2022
Nová stavebná legislatíva v praxi (školenie pre zamestnancov NDS)
Na slovíčko s primátorom o verejnom priestore
Konferencia SEA/EIA 2022
Odborná konferencia APÚMS SR o Stavebnom zákone
Nová stavebná legislatíva: hlavné zmeny a výzvy
Čo všetko nám v blízkej budúcnosti uľahčí digitalizácia nášho územia? (reportáž)
Od papiera k plne digitalizovanej dokumentácii
Lepšia kvalita života s novou stavebnou legislatívou
Digitálne dvojča Slovenska: vízia a ambícia novej stavebnej legislatívy na Slovensku
Konferencia Design Green! (fotogaléria)
Stavať budete môcť začať skôr ako kedykoľvek predtým. Čo sa ešte zrýchli?
Dodatočná legalizácia čiernych stavieb skončí
Martin Hypký v relácii Rozhovory v štúdiu na tému čiernych stavieb
Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým stavebným zákonom
Development Summit 2022
Zmien v stavebných povoleniach sa báť nemusíte. Ak ste poctiví (rozhovor)
Inžiniersky deň 2022
Procesy budú digitalizované a stavebné povolenie bude vydávať nový stavebný úrad
Na Slovensku vzniká Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Stavebná legislatíva prinesie digitalizáciu a informačný systém. Doručovať sa bude podľa zákona o e-Governmente (článok)