OZNAM: Odborná príprava zamestnancov stavebných úradov

Pridané dňa: 26. 06. 2023

zdroj: UUPV SR

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky organizuje odbornú prípravu zamestnancov stavebných úradov na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. Posledné vzdelávanie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 zamestnancov stavebných úradov, sa realizovalo koncom mája. Termín najbližšieho vzdelávania je plánovaný na 16. – 20. októbra 2023. Záujemcom, ktorí sa naň prihlásili, boli už odoslané pozvánky s potrebnými informáciami. Tí, ktorí tak ešte neurobili, môžu prihlášku odoslať do 12. októbra 2023.
 

Ako sa prihlásiť na prípravu v troch krokoch

1) Pre prihlásenie na prípravu odborných zamestnancov stavebných úradov je potrebné vyplniť túto prihlášku:

2) Vyplnenú a naskenovanú prihlášku odošlete na mailovú adresu osobnyurad@stavebnyurad.gov.sk alebo poštou na adresu:

Osobný úrad
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

 

3) Následne bude vaša prihláška zaradená do poradovníka a po stanovení termínu vám bude zaslaná pozvánka. Jej súčasťou je návratka, ktorú vyplníte a obratom pošlete na uvedenú adresu.

 

ČO ROBIŤ, AK MI NEPRIŠLA POZVÁNKA?

Ak vám neprišla pozvánka, kapacita na najbližší termín vzdelávania je už naplnená. Automaticky ste však zaradení na ďalší termín, nemusíte sa prihlasovať znova. Pozvánku, informácie a termín vám odošleme v dostatočnom predstihu, aby ste mohli prípravu riadne absolvovať.

 

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn