Priamy telefonický kontakt

Pavel Machava

riaditeľ tlačového odboru a hovorca
+421 915 745 937
+421 910 435 499

 

Novinárske otázky
nám adresujte na

tlacove@stavebnyurad.gov.sk

 

 

Tlačový odbor UUPV SR

Stanislava Bordáčová
Lenka Bradová
Ida Dupačová
Ivan Záleský
Samuel Králik

02/2081 3120

Korešpondenčná adresa a sídlo úradu

Lakeside park 2

Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

IČO: 54 669 464