Zoznam utajovaných skutočností Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
vydaný podľa
§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky v týchto oblastiach: