Všetky informácie, ktoré boli doposiaľ zverejňované na stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky nájdete na stránke: https://stavebnyurad.gov.sk/dokumenty

Vitajte na stránkach Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu riadneho chodu úradu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023.

Motivácia

Zrýchlenie a skvalitnenie celého životného cyklu výstavby zásadnou technologickou inováciou, ktorá spočíva v zavedení služieb verejnej správy nad jednotným informačným modelom výstavby.

Vízia

Efektívne riešenia potrieb zajtrajška a vytváranie pridanej hodnoty pre Slovensko prostredníctvom digitalizácie územného plánovania a výstavby.

Populárny obsah

Jednotný informačný systém Urbion

Jednotný informačný systém Urbion bude zhromažďovať všetky stavebné procesy na jednom mieste. Spustený bude k 1. aprílu 2024.

Procesy sa plne digitalizujú do 1. januára 2028 a funkcionality budú v intenciách, ktoré popisuje zákon. Od roku 2028 by malo byť stavebné konanie plne digitalizované, akékoľvek papierové konania sa skončia. To bdue znamenať menej byrokracie, vybavovania a papierovačiek po úradoch.

Procesy budú transparentné a monitorovateľné, čo umožní digitalizácia územného plánovania a výstavby, ako aj následná postupná automatizácia procesov v systéme Urbion.

Hlavné zmeny, ktoré Urbion prináša:

  • Jednotný informačný systém/ spoločné dátové prostredie (BIM),
  • Digitalizácia služieb a procesov územného plánovania a stavebného povolenia,
  • Postupné zavádzanie jednotného informačného modelu stavby,
  • Jednotný pohľad na dáta a integrované systémy cez rozhrania výmeny štandardizovaných dát,
  • Zautomatizované služby, optimalizované procesy, jasné kompetencie a všeobecné dátové štruktúry.

Dozvedieť sa viac o úrade.

Aktuality

Dňom 01.01.2023 pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prešla na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Pri povoľovaní veternej elektrárne je potrebné vychádzať zo smernice Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2010-4.1., ktorou sa ustanovujú štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území Slovenskej republiky.

Nová stavebná legislatíva (Zákon o výstavbe, Zákon o územnom plánovaní) nadobudne účinnosť 1. apríla 2024 a prinesie viacero pozitívnych zmien.

18. januára 2023 zverejnil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky finálny návrh vyhlášky určený na pripomienkovanie, ktorý nájdete TU