Kontakt pre verejnosť

info@stavebnyurad.gov.sk

Kontakt pre médiá

tlacove@stavebnyurad.gov.sk

Kontakt podateľňa

podatelna@stavebnyurad.gov.sk

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Lakeside park 2

Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

IČO: 54 669 464

Pracovisko

Westend

Lamačská cesta 3A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny podateľne

  Úradné hodiny Obedná prestávka Úradné hodiny
Pondelok 08:00 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 15:00
Utorok 08:00 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 15:00
Streda 08:00 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 15:00
Piatok 08:00 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 14:00

 

Kancelária predsedu úradu

Ing. Martin Hypký, MBA

+421 2 203 230 03
predseda@stavebnyurad.gov.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Ing. Viktor Očkay, MPH

+421 2 203 230 01
gtsu@stavebnyurad.gov.sk

Podpredsedníčka úradu

Ing. Milota Sidorová, PhD.

+421 2 203 230 03
podpredsednicka1@stavebnyurad.gov.sk

Odbor územného plánovania

Ing. arch. Zuzana Kordošová

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 17

Sekcia výstavby a vyvlastňovania

Ing. Roman Skorka

generálny riaditeľ sekcie

+421 2 203 230 10

Odbor stavebnej správy

Ing. Viera Rajprichová, PhD.

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 11

Oddelenie opravných prostriedkov

Ing. Zuzana Kovácsová

vedúca oddelenia

+421 2 203 230 12

Ing. arch. Angela Hornická

+421 2 203 230 13

Oddelenie metodiky

Ing. Ivana Zemanová

vedúca oddelenia

+421 2 203 230 14

Ing. Bibiána Rajnicová

+421 2 203 230 15

Odbor vyvlastňovania

Mgr. Zuzana Králiková

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 16