Verejnosť

info@stavebnyurad.gov.sk

Médiá

tlacove@stavebnyurad.gov.sk

Podateľňa

podatelna@stavebnyurad.gov.sk

Infozákon

infozakon@stavebnyurad.gov.sk

Ako postupovať pri infozákone >>

Korešpondenčná adresa a sídlo úradu

Lakeside park 2

Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

IČO: 54 669 464

Pracovisko pre Sekciu výstavby
a vyvlastňovania

Westend

Lamačská cesta 3A
841 04 Bratislava

Úradné hodiny podateľne

Pondelok 08.00 – 15.00
Utorok 08.00 – 15.00
Streda 08.00 – 16.00
Štvrtok 08.00 – 15.00
Piatok 08.00 – 14.00
Obedná prestávka 11.30 – 12.30

Úprava úradných hodín podateľne dňa 29. septembra 2023

od 8.00 do 14.00 hod. zatvorená

Za spôsobené komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.
V prípade potreby doručenia zásielky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, prosím, zvážte alternatívu, a to podanie prostredníctvom pošty alebo elektronické podanie.
Ďakujeme za pochopenie.

Predseda úradu

Ing. Martin Hypký, MBA

+421 2 203 230 03
predseda@stavebnyurad.gov.sk

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Viktor Očkay, MPH

+421 2 203 230 01
gtsu@stavebnyurad.gov.sk

Podpredsedníčka úradu

Ing. Milota Sidorová, PhD.

+421 2 203 230 02
podpredsednicka1@stavebnyurad.gov.sk

Odbor územného plánovania

Ing. arch. Zuzana Kordošová

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 17

Sekcia výstavby a vyvlastňovania

Ing. Roman Skorka

generálny riaditeľ sekcie

+421 2 203 230 10

Odbor stavebnej správy

Ing. Viera Rajprichová, PhD.

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 11

Oddelenie opravných prostriedkov

Ing. Zuzana Kovácsová

vedúca oddelenia

+421 2 203 230 12

Ing. arch. Angela Hornická

+421 2 203 230 13

Oddelenie metodiky

Ing. Ivana Zemanová

vedúca oddelenia

+421 2 203 230 14

Ing. Bibiána Rajnicová

+421 2 203 230 15

Odbor vyvlastňovania

Mgr. Zuzana Králiková

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 16