Verejnosť

info@stavebnyurad.gov.sk

Médiá

tlacove@stavebnyurad.gov.sk

Podateľňa

podatelna@stavebnyurad.gov.sk

Infozákon

infozakon@stavebnyurad.gov.sk

Ako postupovať pri infozákone >>

Kontakty na podateľne
pre jednotlivé regionálne pobočky
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR
nájdete nižšie.

Korešpondenčná adresa a sídlo úradu

Lakeside park 2

Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

IČO: 54 669 464

 

Infolinka

dostupnosť: 9:00 – 15:00

0800 300 031

Úradné hodiny podateľne

Pondelok 08.00 – 15.00
Utorok 08.00 – 15.00
Streda 08.00 – 16.00
Štvrtok 08.00 – 15.00
Piatok 08.00 – 14.00
Obedná prestávka 11.30 – 12.30

Predseda úradu

Ing. Martin Hypký, MBA

+421 2 203 230 03
predseda@stavebnyurad.gov.sk

Podpredsedníčka úradu

Ing. Milota Sidorová, PhD.

+421 2 203 230 02
podpredsednicka1@stavebnyurad.gov.sk

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Viktor Očkay, MPH

+421 2 203 230 01
gtsu@stavebnyurad.gov.sk

Sekcia výstavby a vyvlastňovania

Ing. Roman Skorka

generálny riaditeľ sekcie

+421 2 203 230 10

Odbor stavebnej správy

Ing. Zuzana Kovácsová

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 11

Oddelenie opravných prostriedkov

Ing. Zuzana Kovácsová

vedúca oddelenia

+421 2 203 230 12

Oddelenie metodiky

Ing. arch. Silvia Kránerová

vedúca oddelenia

+421 2 203 230 14

+421 2 203 230 15

Odbor vyvlastňovania

Mgr. Zuzana Králiková

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 16

Odbor územného plánovania

Ing. arch. Zuzana Kordošová

riaditeľka odboru

+421 2 203 230 17

Regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra

Novozámocká 3976/67D
949 05 Nitra

e-mail: podatelnanr@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.nr@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 037 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 037 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 037 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov

Kúpeľná 6663/6
080 01 Prešov

e-mail: podatelnapo@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.po@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 051 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 051 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 051 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín

Brnianska 2038/1
911 05 Trenčín

e-mail: podatelnatn@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.tn@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 032 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 032 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 032 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava

Ulica Piešťanská 8188/3
917 01 Trnava

e-mail: podatelnatt@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.tt@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 033 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 033 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 033 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina

Uhoľná 571/1
010 01 Žilina

e-mail: podatelnaza@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.za@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 041 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 041 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 041 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice

Žriedlová 3366/13
040 01 Košice

e-mail: podatelnake@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.ke@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 055 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 055 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 055 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica

Partizánska cesta 6626/3
974 01 Banská Bystrica

e-mail: podatelnabb@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.bb@stavebnyurad.gov.sk

Tel. - sekretariát: 048 283 01 00
Oddelenie štátnej stavebnej správy: 048 283 05 10
Oddelenie územného plánovania: 048 283 03 20

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava

Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

e-mail: podatelnaba@stavebnyurad.gov.sk
riaditeľ: riaditel.ba@stavebnyurad.gov.sk

Infolinka: 0800 300 031