Public

info@stavebnyurad.gov.sk

Media

tlacove@stavebnyurad.gov.sk

E-mail

podatelna@stavebnyurad.gov.sk

The Office for Spatial Planning and Construction of the Slovak Republic

Lakeside park 2

Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava

IČO: 54 669 464

Office

Westend

Lamačská cesta 3A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Head of the office

Ing. Martin Hypký, MBA

+421 2 203 230 03
predseda@stavebnyurad.gov.sk

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Viktor Očkay, MPH

+421 2 203 230 01

gtsu@stavebnyurad.gov.sk