Rozhodnutie o mimoriadnom preškolení odborne spôsobilých osôb

S účinnosťou nového zákona o územnom plánovaní č. 200/2022 Z. z. došlo k v tejto oblasti k podstatným zmenám. Náš úrad preto v zmysle § 13 ods. 6 tohto zákona, zrealizuje mimoriadne preškolenie odborne spôsobilých osôb na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Školenie je povinné pre všetky odborne spôsobilé osoby, ktoré sú zapísané v registri odborne spôsobilých osôb a bude sa konať v troch mestách v nasledovných termínoch:

 • Bratislava – 12. júna 2024 (termín obsadený)
  Bratislava – 25. júna 2024

  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky – Lakeside park 2
  Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
 • Košice – 19. júna 2024
  Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice
  Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice
   
 • Banská Bystrica – 20. júna 2024
  Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica
  Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica
   

Záväzné prihlasovanie na školenie je možné do 31. mája 2024 na adresu oso.uzemneplanovanie@stavebnyurad.gov.sk.

Po ukončení prihlasovania obdržíte na Vašu e-mailovú adresu oficiálnu pozvánku s termínom a miestom konania.

Vzhľadom k tomu, že platnosť preukazu sa účinnosťou nového zákona predlžuje z 10 na 15 rokov, každá odborne spôsobilá osoba po absolvovaní školenia získa aj nový preukaz.

Nových žiadateľov týmto prosíme o trpezlivosť, skúšky budeme organizovať až po ukončení mimoriadneho preškolenia.