Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou - ako sa zmeníme my? (konferencia)

Pridané dňa: 16. 10. 2023

V stredu 11. októbra 2023 sa v Bratislave konala odborná konferencia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorá bola zameraná na najnovšie trendy a poznatky v stavebnom sektore, výmenu skúseností medzi odbornou verejnosťou, školami a stavebnými firmami, aj na propagáciu dobrej praxe.

Program konferencie pozostával z troch panelov: smart technológií, vzdelávania a slovenského stavebníctva. Práve v treťom paneli vystúpil aj predseda nášho úradu Martin Hypký. Prítomným priblížil aktuálny stav a harmonogram implementácie novej stavebnej legislatívy, ktorá vstúpi do účinnosti už 1. apríla 2024. Reforma územného plánovania a výstavby by však mala byť zavŕšená až v roku 2032.

Za najbližší významný míľnik označil otvorenie regionálnych pobočiek úradu a spustenie informačného systému k aprílu 2024. Regionálne pobočky budú súčasťou organizačnej štruktúry úradu a budú pôsobiť v ôsmich krajských mestách. Informačný systém bude najskôr spustený len v rozsahu základných modulov, ktoré zabezpečia zákonom vyžadované funkcionality, ako napr. elektronický priebeh administratívneho konania, doručovanie, sprístupňovanie dokumentácie a pod.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR kontinuálne pracuje na prípravách vyhlášok, ktoré sú v štádiu pripomienkovania. "Predpokladám, že vyhlášky pre oblasť výstavby budú v priebehu mesiaca november predložené do medzirezortného pripomienkového konania a štandardného schvaľovacieho procesu," doplnil predseda Hypký.

Po prednáškach viedli účastníci štátnej správy, investičnej výstavby či odborníci z inovačných firiem odbornú diskusiu s publikom.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn