Nová stavebná legislatíva v praxi architektov a architektiek (webinár)

Pridané dňa: 14. 04. 2023

13. apríla 2023 sa uskutočnil webinár, ktorý organizovala Slovenská komora architektov. V spolupráci s našim úradom pripravili praktický webinár pre architektov a architektky, ktorý im napomôže zorientovať sa v novej stavebnej legislatíve.

Išlo o pokračovanie jesenného webinára, ktorý bol zameraný na platnú legislatívu. Vzhľadom na blížiacu sa zmeny v zákone o výstavbe (ktorý nadobudne účinnosť od 1. apríla 2024), vznikla potreba odbornej diskusie zameranej na prípady z praxe, praktické otázky, proces povoľovania stavieb, či technické parametre celého procesu.

Hlavnými rečníkmi boli Slavomíra Salajová, externá poradkyňa pre oblasť stavebnej legislatívy a Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania.

Prvou témou webinára bolo Postavenie projektanta v novej legislatíve. Slavomíra Salajová v úvode svojej prezentácie venovala slová o fungovaní nášho úradu a činnostiam, ktoré vykonávame. Zúčastnených oboznámila so základnými prechodnými dátumami, ktoré vytvárajú celkový obraz o reforme.

"Celá stavebná reforma je postavená na chrbtovej kosti informačného systému, ktorý bude fungovať v roku 2032, dovtedy sa bude rozvíjať," priblížila dôležitý rok poradkyňa Salajová.

Ďalej pokračovala s nosnou témou prednášky, ktorou bola projektová činnosť a zodpovednosť projektanta. Uviedla aj niekoľko príkladov z praxe, ktoré prinesie nová stavebná legislatíva. Jednou z nich je napríklad, že po novom bude projektant povinný na projektovanie použiť geodetické podklady overené geodetom.

Nové konania vo výstavbe a reakcia na aplikačné problémy predstavil Roman Skorka v druhom bloku webinára. V rámci svojej prezentácie definoval ako sa vykonávacie predpisy snažia reflektovať na aplikačné problémy, ktoré aj zadefinoval.

Počas svojej prednášky ukázal ako bude vyzerať návrh integrovaného konania, ktorý vyplýva z návrhu, ktorý je momentálne v parlamente v 1. čítaní a takisto uviedol niekoľko pozitívnych zmien, ktoré prinesie nová stavebná legislatíva.

"Zákon o výstavbe sa vysporiadal s čiernymi stavbami tak, že stavby, ktoré budú zhotovené bez povolenia po účinnosti zákona, nebude možné dodatočne zlegalizovať," uviedol Skorka.

Po skončení oboch prednášok sa viedla dlhšia diskusia s praktickými otázkami, čo svedčí o veľkom záujme architektov o tému novej stavebnej legislatívy.

Včerajší webinár bol zameraný na projekčné činnosti, ale ešte tento rok pre vás chystáme aj webinár na tému tvorby územných plánov v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Sledujte náš web a sociálne siete.

 

Pozrite si fotogalériu z webinára:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn