Školenie k novej stavebnej legislatíve

Pridané dňa: 25. 09. 2023

zdroj: ÚÚPV SR

Dňa 20. septembra 2023 zrealizoval náš úrad školenie určené pre zamestnancov spoločnosti Metrostav, ktorá je podnikateľským zoskupením právnických osôb pôsobiacich v odbore stavebníctva.

Celodenné školenie sa konalo v Bratislave a zúčastnilo sa ho približne 120 zamestnancov. Pripravený bol edukatívny program, ktorý viedol generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie Roman Skorka spoločne so Slavomírou Salajovou, poradkyňou predsedu úradu pre stavebnú legislatívu.

Hlavným cieľom školenia bolo, aby sa prítomní dozvedeli viac o fungovaní Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, zákone o výstavbe a zmenách, ktoré nastanú od 1. apríla 2024.

Generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie Roman Skorka priblížil zákon o výstavbe, fungovanie procesu prerokovania stavebného zámeru, objasnil očakávané zmeny vo výstavbe a základné prechodné ustanovenia k viacerým typom konaní či špecifickým situáciám a vysvetlil zmeny týkajúce sa čiernych stavieb.

V rámci svojej prezentácie definoval ako sa vykonávacie predpisy snažia reflektovať na aplikačné problémy.

Slavomíra Salajová, poradkyňa pre stavebnú legislatívu, ozrejmila zákon o výstavbe a digitalizáciu. Časť svojej prednášky venovala fungovaniu jednotného informačného systému a dôležitým časovým miľníkom.

Po prednáškach bol priestor na doplňujúce otázky, po ktorých sa viedla rozsiahla diskusia a prítomní dostali potrebné odpovede na svoje otázky. Ďakujeme za účasť a pozitívne ohlasy.

Fotogaléria zo školenia:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn