Porada prednostov okresných úradov

Pridané dňa: 19. 04. 2023

Aktuálne otázky okresných úradov na úsekoch všeobecnej vnútornej správy boli témami celoslovenskej porady prednostov okresných úradov, ktorá sa konala 18. apríla 2023 v Častej-Papierničke. Stretnutie otvoril minister vnútra SR Roman Mikulec.

Na stretnutí tiež prebehli debaty týkajúce sa postavenia prednostov, aktuálnej situácie v klientskych centrách, reštitúcií a pozemkových úprav či problematiky personálnych a sociálnych činností vo vzťahu k okresným úradom.

Generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania nášho úradu Roman Skorka na stretnutí prednostov okresných úradov oboznámil prítomných o aktuálnych zmenách v oblasti výstavby a vyvlastňovania. Pozornosť upriamil na informačný systém v ktorom bude potrebné viesť evidenciu o projekte a samotný priebeh konania.

Najväčšou zmenou je zrušenie územného konania, ktoré bude nahradené vydávaním záväzného stanoviska orgánom územného plánovania - obcou," poznamenal základné zmeny Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania.

Počas svojej prezentácie priblížil úpravu kompetencií a informoval o prechode pôsobnosti z Ministerstva dopravy SR na náš úrad s dopadom na súčinnosť okresných úradov podľa jestvujúceho Stavebného zákona a k prechodu pôsobnosti z Ministerstva vnútra SR, ktorá je naplánovaná na apríl 2024.

Stavebné úrady, ako dnes poznáme nebudú, budú len všeobecné a špeciálne stavebné úrady," uviedol Skorka.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn