O digitálnom plánovaní sme hovorili v Spojenom kráľovstve

Pridané dňa: 28. 04. 2023

Tento týždeň (24. - 26. apríl 2023) sa predseda úradu Martin Hypký zúčastnil dvojdňovej zahraničnej pracovnej cesty do Spojeného kráľovstva. Bol súčasťou delegácie Štefana Holého, podpredsedu vlády SR. Spoločne absolvovali viacero stretnutí a pracovných rokovaní na tému digitálneho územného plánovania a výstavby. Zároveň predstavil novú stavebnú legislatívu, ktorá nadobudne účinnosť už budúci rok, 1. apríla 2024.

Pracovnú cestu začali stretnutiami s výkonnou riaditeľkou The Crown Estate Judith Everett, ako aj s poslancami z parlamentnej skupiny priateľov Slovenska (APPG), na ktorých náš predseda predstavil riešenia, ktoré pripravuje spolu s odborníkmi ÚÚPV – vytvorenie digitálnej verzie Slovenska a projekt Digitálnej dvojičky (Digital Twin). Na záver sa zúčastnili na rokovaní, kde ich privítal minister pre zvyšovanie úrovne, bývania a komunity Michael Gove.

Cieľom návštevy bolo posilnenie a presadzovanie dobrých vzťahov medzi SR a UK a zriadenie platformy pre vzájomnú inšpiráciu a zdieľanie skúseností medzi členmi parlamentu v oblastiach vzájomného záujmu. Ide o dôležitý krok posúvajúci úroveň bilaterálnych vzťahov medzi UK a SR na novú úroveň.

22. marca 2023 bola formálne zaregistrovaná skupina priateľov Slovenska – All-Party Parliamentary Group for Slovakia (ďalej ako „APPG“). Skupina má 12 členov – 9 poslancov Dolnej snemovne a 3 poslancov Snemovne lordov. Zastúpené sú konzervatívna strana, labouristi, Škótska národná strana a lord bez straníckej príslušnosti. Novovytvorená APPG pre Slovensko otvára možnosti pre intenzívnejšiu spoluprácu a stykovú činnosť nielen pre zástupcov parlamentov oboch krajín, ale aj pre predstaviteľov štátnej a verejnej správy.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn