Nová stavebná legislatíva: hlavné zmeny a výzvy

Pridané dňa: 11. 10. 2022

Zdroj: archív MH

11. októbra 2022 sa konali business raňajky, ktoré organizovala Americká obchodná komora (AmCham) v Slovenskej republike. Hlavnou témou bola nová stavebná legislatíva a jej hlavné zmeny a výzvy.

Podujatie otváral predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký. 

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktoré boli schválené po takmer 50 rokoch od prijatia pôvodnej legislatívy, nadobudnú účinnosť v apríli 2024. Hlavným cieľom novej legislatívy je eliminovanie nedostatkov súčasnej právnej úpravy a zohľadnenie aktuálnych potrieb v spoločnosti.

Prezentácia o novej stavebnej legislatíve bola zameraná najmä na nosné aspekty reformy, nové orgány štátnej správy vo výstavbe či elektronizáciu.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn