Developeri (konferencia TA3)

Pridané dňa: 17. 10. 2023

zdroj: UUPV SR (na fotke Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu)

V utorok 10. októbra 2023 sa v Bratislave konala konferencia Televízie TA3 s názvom Developeri, na ktorej vystúpil aj predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký. Segment stavebníctva čakajú nové výzvy. Od apríla budúceho roka bude účinný nový stavebný zákon, ktorý prinesie viacero zmien. Ako sa prejaví v reálnom živote? Čo naň hovoria odborníci? Už niekoľko rokov sa zrýchľuje rast cien bývania. Pomôže nám výstavba nájomných bytov? Aj na takéto otázky predstavili svoje pohľady v piatich diskusných paneloch developeri, bankári, zástupcovia samosprávy či realitných spoločností.

Predseda úradu Martin Hypký bol hosťom prvého panelu konferencie, ktorý bol zameraný na zmeny v stavebnom zákone. Vo svojej prezentácii zhrnul základné zmeny stavebnej legislatívy, ktoré spolu s tímom odborníkov presadili. Ako najzásadnejšiu zmenu vyzdvihol reálne zrýchlenie povoľovacieho procesu. Dnešným problémom sú podľa neho dlhotrvajúce konania spôsobené jednotlivými procesnými krokmi, ktoré musí stavebník absolvovať. Tie v konečnom dôsledku prinášajú opakovanú administratívnu záťaž. Nový stavebný zákon je postavený na princípe jedného konania a jedného povolenia. V praxi to bude znamenať, že v jednom povoľovacom konaní, ktorého výsledkom bude rozhodnutie o povolení stavby, si bude musieť stavebník obhájiť stavebný zámer voči všetkým reguláciám a verejným či súkromným záujmom.

"Po 46 rokoch máme novú stavebnú legislatívu. To, čo prinášajú zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, je pre stavebný sektor prelomové – odbúravajú zbytočnú administratívnu záťaž, zjednodušujú a hlavne zrýchľujú procesy," konštatoval predseda Hypký.

Aj keď nové zákony budú účinné až od apríla 2024, už dnes školia naši lektori štátnu a verejnú správu, aj súkromný sektor. Tiež sme vytvorili diskusný formát Ranný plán, ktorý vytvára priestor na verejnú odbornú diskusiu o témach z oblasti územného plánovania, výstavby, vyvlastňovania a digitalizácie.

"Aktívne pracujeme na vývoji informačného systému a na otvorení regionálnych pobočiek, ktoré budú pre úspešné naštartovanie našej reformy kľúčové. Práve prebieha hiring nových ľudí. Uvedomujeme si, že od toho, akí budú kvalitní, závisí úspech celého prechodu na nový štýl fungovania," uzatvoril panel predseda úradu Martin Hypký.

Po skončení prezentácií nasledovala panelová diskusia, v ktorej sa riešila aktuálna situácia na slovenskom realitnom trhu.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn