Nadväzujeme spoluprácu s európskymi inštitúciami

Pridané dňa: 16. 06. 2023

12-15. júna 2023 sa uskutočnilo podujatie Brussels Urban Summit, ktoré sa v Bruseli uskutočnilo prvý krát. Summit prilákal predstaviteľov miest a regiónov z takmer 130 krajín sveta. Náš úrad na podujatí zastupovala podpredsedníčka pre územné plánovanie Milota Sidorová.

Summitu dominovali témy, ktoré sa týkajú celého sveta a Slovensko nebude výnimkou. Zástupcovia samospráv, ale aj odborníci z oblasti mestského plánovania hľadali odpovede na témy, ako čeliť tlaku na mestá z pohľadu migrácie ľudí do miest a rozširovania kapacít dostupného bývania pre všetkých. Budovanie novej dopravnej infraštruktúry musí byť súčasťou dôsledného územného plánovania.   

Naša podpredsedníčka privítala príležitosť stretnúť sa so zástupcami samospráv z rôznych kútov sveta a vypočuť si názory na riešenie výziev, ktorým mestá a regióny čelia. Je nevyhnutné diskutovať na globálnej úrovni a Slovensko musí byť pri tom.

Dôležitou časťou pracovného programu podpredsedníčky úradu bolo stretnutie so zástupcami Európskej komisie. Cieľom stretnutia bolo v prvom rade predstaviť kompetencie a víziu úradu a pomenovať hlavné reformné oblasti, ktoré sme si vytýčili. Zástupcov Európskej komisie zaujal prístup, ktorým úrad pristupuje k pripravovanej reforme o územnom plánovaní, ale aj to ako chceme pracovať so zákonom o krajinnom plánovaní. Základom pre rozvoj územia, našich miest a regiónov je pracovať s kvalitnými dátami. Európska komisia víta iniciatívu úradu postavenú na spolupráci a oceňuje, ako si náš úrad predsavzal myšlienku medzirezortnej spolupráce pri zbere a príprave kvalitných dátových podkladov.

Ďalší pracovný program podpredsedníčky úradu smeroval do centrály Európskej komisie, kde sa stretla s riaditeľom kancelárie podpredsedu Maroša Šefčoviča, pánom Jurajom Nociarom a predstavila misiu úradu. Kabinet pána podpredsedu EK zaujala ambícia povinnej prípravy digitálneho územného plánu pre obce a mestá, ktoré sa majú stať odrazovým mostíkom pre ďalší rozvoj krajiny. Pani podpredsedníčka zdôraznila potrebu integrácie povoľovacích procesov, ktoré budú digitálne a zrýchlia celý proces povoľovania. 

Večerný program pokračoval na generálnom konzuláte SR v Bruseli, kde pani podpredsedníčka viedla fundovanú diskusiu k téme o budúcnosti urbanizmu, rozvoja udržateľných kompaktných miest, ale aj reforme územného plánovania na Slovensku. Živej diskusie sa zúčastnili Slováci žijúci v Bruseli, ktorí sú aktívni v oblasti urbanizmu. Pani podpredsedníčka tu potvrdila, že cieľom úradu je motivovať mestá a regióny, aby územné plánovanie a budúca výstavba brala do úvahy tri základné piliere iniciatívy New European Bauahus a to stavať pekne, spoločne a udržateľne. 

Pracovná cesta našej podpredsedníčky v Bruseli vyvrcholila stretnutím s pani veľvyslankyňou Máriou Malovou zo stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ, ktorého vnímame ako kľúčového partnera pre spoluprácu a dobrú informovanosť o dianí v Bruseli.

Absolvované stretnutia potvrdili presah európskej agendy na prácu úradu a preto chce byť úrad jednak informovaný o pripravovanej legislatíve, ale chce pri jej vyjednávaniach aj aktívne spolupracovať. 

Fotogaléria z pracovnej cesty v Bruseli:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn