Sme súčasťou pilotného projektu fakulty architektúry

Pridané dňa: 27. 04. 2023

Milota Sidorová, podpredsedníčka pre územné plánovanie nášho úradu, včera prednášala na Ústave urbanizmu a územného plánovania fakulty architektúry STU v Bratislave.

V rámci pilotného projektu s názvom mestský architekt prijala pozvanie vedúcej ústavu Kataríny Smatanovej.

Naša podpredsedníčka svoju prezentáciu prispôsobila nosnej téme a študentom fakulty. Zároveň priblížila študentom fungovanie úradu a hlavné piliere legislatívnej zmeny, pretože práve oni budú budúci aplikanti novej legislatívy. Počas prednášky bol aj priestor na bližšie zahĺbenie sa do Zákona o územnom plánovaní.

Verejný priestor je zadefinovaný v zákone, doteraz nebol. Ak viete ochrániť verejný záujem, môžete vytvoriť dobrý verejný priestor," priblížila Sidorová.

Neskôr uviedla viacero prípadov súvisiacich s územným plánovaním, venovala sa svetlotechnickej norme ako problému kvalitného územného plánovania či praktickým príkladom sídliskových štruktúr. Venovala sa aj dopadu legislatívy na profesiu, architektúre, urbanizmu, digitalizácii a strategickému plánovaniu.

„V roku 2032 bude mať každá obec alebo mesto digitálny územný plán. Dnes 40 % obcí nemá územný plán. Náš úrad rozdáva dotácie pre tých, ktorí sa rozhodnú spojiť do mikroregiónu, aby mali územný plán," zhrnula podpredsedníčka.

Počas prednášky rezonovalo viacero myšlienok podpredsedníčky:

  • Funkcia dopravy je v územnom plánovaní extrémna pre rozvoj miest. Je však nutná aj reforma verejnej správy. Municipalizácia musí prísť, nemôžeme mať všetko všade.
  • Kľúčovým pre územný rozvoj je nájsť prepojenie medzi financovaním a územným plánovaním a v tom je ten verejný benefit.
  • Dnes máme trend polyfunkčných miest. Priemysel odišiel, máme tu „brownfieldy“, ktoré by mohli byť využité.
  • Na Slovensku je málo urbanistov a potrebujeme vytvoriť 3 000 územných plánov.

"Môžeme konzervovať architektúru, ale nemôžeme konzervovať ľudí. Niečo ako stabilizovaná lokalita neexistuje, všetko sa mení v čase. Pokiaľ nedovolíte územiu vyvíjať sa, nikdy ho neudržíte živé," uviedla na záver podpredsedníčka.

Po prednáške prebiehala živá diskusia so študentmi, ktorí mali veľmi výstižné otázky. Naša podpredsedníčka si návštevu fakulty, ako aj celú prednášku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn