Sme súčasťou pri zavádzaní BIM v Európe

Pridané dňa: 30. 10. 2023

zdroj: UUPV SR

V dňoch 24. – 26. októbra 2023 sa pod vedením španielskeho predsedníctva v Rade EÚ konalo v Madride prvé pracovné stretnutie BIM na úrovni členských krajín EÚ. Išlo o iniciatívu Ministerstva dopravy, mobility a mestskej agendy Španielskeho kráľovstva, ktorá vyplýva z dlhoročných skúseností s informačným modelovaním stavby (BIM) pri projektovaní a realizácii stavieb v Španielsku. Aj preto patrí Španielsko medzi tie európske krajiny, ktoré zavádzanie BIM najviac podporujú.

Slovensko zastupoval na stretnutí náš úrad. Predseda úradu Martin Hypký predstavil zahraničným partnerom filozofiu, ako chce Slovensko pristúpiť k digitalizácii procesov v stavebnom sektore. V úvode vysvetlil pozíciu a kompetencie nášho úradu ako hlavného koordinátora a realizátora systémových zmien. Zahraničných partnerov zaujal najmä informačným systémom, ktorý označil za základný pilier digitalizácie procesov a vydávania elektronického povoľovania (e-permit). Na časovej osi vysvetlil predseda Hypký postupné funkcionality informačného systému až do dosiahnutia jeho plnej funkčnosti v roku 2032. Španielskych kolegov zaujala v prezentácii predsedu Hypkého úloha umelej inteligencie, ktorá bude súčasťou plne automatizovaného informačného systému.

Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK), pre ktorú sú rýchle zavedenie a práca s BIM dôležité z pohľadu zelenej politiky a digitálnej transformácie. Implementácia BIM je však veľkou výzvou, pretože stavebný sektor v EÚ je pomerne konzervatívny a potrebuje nový vietor. Jednou z najväčších výziev je podľa EK zapracovanie projektovania v systéme BIM do verejného obstarávania. Minimálne pokiaľ ide o veľké projekty verejného záujmu, ktorých projektovanie a realizácia prostredníctvom BIM by mali byť v blízkej budúcnosti podmienkou pri obstarávaní.

Na základe prezentácií viacerých členských krajín možno konštatovať, že krajiny EÚ čelia na národnej úrovni veľmi podobným výzvam. Keďže zavádzanie BIM nie je koordinovanou politikou EÚ (pričom EK má v tejto oblasti len poradnú úlohu a na členské krajiny môže vplývať len osvetou a príkladmi dobrej praxe), jednotlivé krajiny pristupujú rôzne k opatreniam, ktoré stimulujú verejný a súkromný sektor k práci s BIM. Väčšina krajín EÚ sa však už dnes môže pochváliť príkladmi dobrej praxe z realizácie veľkých projektov prostredníctvom BIM.

Účastníci stretnutia ukončili pracovný program návštevou futbalového štadióna Real Madrid. Práve projekt aktuálnej rekonštrukcie štadióna bol totiž pripravený a realizovaný v systéme BIM. Jeden z autorov tohto projektu poskytol účastníkom stretnutia detailnú prezentáciu a vysvetlil im prípravnú a realizačnú fázu projektu.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn