O koncepcii územného rozvoja regiónu aj na Konferencii o územnom plánovaní

Pridané dňa: 19. 02. 2023

15. februára 2023 sa uskutočnila Konferencia o územnom plánovaní, ktorú pre zástupcov samosprávnych krajov na úseku územného plánovania a životného prostredia, ako aj obce v bratislavskom regióne a odbornú verejnosť, pripravil Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia.

Na konferencii vystúpila aj podpredsedníčku nášho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, Milota Sidorová, ktorá odprezentovala príspevok na tému – Nová stavebná legislatíva v kontexte „Koncepcie územného rozvoja regiónu“. Účastníkom konferencie priblížila agendu nášho úradu a takisto predstavila navrhované znenie vyhlášky, konkrétne paragrafy týkajúce sa Koncepcie územného rozvoja regiónu (KURR), ako aj územný plán mikroregiónu.
Konferencia bola priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu spracovaných územnoplánovacích podkladov reagujúcich na zmenu klímy, ich prienik do územného plánu regiónu, sprístupnenie dokumentov pomocou geografických informačných systémov verejnosti a v neposlednom rade priblíženie novej stavebnej legislatívy v kontexte územného rozvoja kraja.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn