Odborná konferencia APÚMS SR o Stavebnom zákone

Pridané dňa: 13. 10. 2022

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR zorganizovala 30. odbornú konferenciu s bohatým odborným programom, ktorá sa konala 6.-7.októbra 2022 v hoteli Permon v Podbanskom a bola zameraná na stavebný zákon.

Účasť prijal Roman Skorka z kancelárie predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý vystúpil druhý deň konferencie s témou Zmeny v oblasti územného plánovania a výstavby.

Počas prednášky sa účastníci dozvedeli viac o reforme územného plánovania a výstavby, o jej cieľoch a komponentoch potrebných pre jej naplnenie. Nosným obsahom bolo predstavenie novej legislatívy, zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, porovnanie s jestvujúcim stavebným zákonom a ukážka základných procesov s dôrazom na kompetencie a postavenie samosprávnych orgánov pri obstarávaní a posudzovaní územnoplánovacích dokumentácií a počas konaní vo výstavbe. Súčasťou bolo taktiež predstavenie pripravovaného informačného systému a postupný nábeh digitalizácie.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn