Cesta k uhlíkovej neutralite (Týždeň zelených budov 2023)

Pridané dňa: 19. 09. 2023

zdroj: ÚÚPV SR

V týchto dňoch sa koná 13. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023, ktoré organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Podujatia sú venované udržateľnej výstavbe a vytvárajú priestor na komunikáciu a diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch udržateľnej výstavby.

Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Hlavným mottom tohtoročnej série podujatí po celom svete je #BuildingTheTransition.

19. septembra 2023 sa uskutočnilo podujatie Green Business Afternoon na tému Cesta k uhlíkovej neutralite. Hosťom na podujatí bol náš predseda Martin Hypký, ktorý vo svojich úvodných slovách uviedol, že zeleným budovám prikladá veľký význam a uhlíková neutralita sa na Slovensku stáva témou, ktorá sa postupne presúva od ideí ku konkrétnym riešeniam.

"Zelené riešenia a s nimi spojená energetická efektívnosť sú silnou témou pre celý stavebný sektor. Smerovanie Slovenska k uhlíkovej neutralite hodnotím ako kľúčové – z hľadiska nášho odkazu pre budúce generácie. Je to jeden zo spôsobov, ako posunúť Slovensko vpred," skonštatoval predseda Hypký.

Na podujatí sa diskutovalo o riešeniach a dobrých príkladoch z praxe, ale aj o prekážkach, ktorým na ceste k uhlíkovej neutralite pri výstavbe čelíme. Po krátkej prezentácií hostí nasledovala panelová diskusia s množstvom konštruktívnych otázok.

V diskusii zaznelo aj stanovisku predsedu Martina Hypkého na otázku ako sa stavia Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR k téme uhlíkovej neutrality a ekologickým aspektom súvisiacim s výstavbou, ktorú úrad vníma ako jednu zo zásadných výziev, ktorým spoločne čelíme a voči ktorej máme spoločenskú zodpovednosť. Dopady klimatickej zmeny a s tým spojených fenoménov pociťujeme aj na Slovensku, či už ide o extrémne výkyvy počasia (prívalové dažde, záplavy, extrémne suchá alebo zosuvy pôdy) alebo častokrát nezvratné následky, ako napríklad strata biodiverzity, prekysľovanie morí a oceánov.

"Navrhli sme viaceré opatrenia, ktorých ambíciou je zlepšiť nelichotivú situáciu, v ktorej sa nachádzame – ide najmä o zvyšovanie nárokov na kvalitu výstavby, určenie povinnosti navrhovať a aplikovať vhodné stavebné výrobky s ohľadom na záťaž pre životné prostredie, preukazovanie splnenia požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, zrýchlenie vydávania povolení pre stavby energetických zariadení obnoviteľných zdrojov energie a iné," objasnil opatrenia, ktoré zavádza úrad jeho predseda Hypký.

S tým súvisí aj digitalizácia, ktorú úrad považuje za najvyšší cieľ, ktorý sleduje prípravou a implementáciou samotnej reformy, nakoľko zásadným spôsobom zvyšuje efektívnosť a znižuje náklady, vrátane tých environmentálnych. Zákon o výstavbe vytvoril rámec na jej prípravu prostredníctvom elektronizácie konaní vďaka informačnému systému, ktorý v prvej etape nasadenia zabezpečí elektronizáciu priebehu administratívneho konania, čo uľahčí priebeh konania, zvýši efektívnosť, ale aj zvýši verejný dozor vďaka zvýšenej transparentnosti spisu a rozhodovania ako takého.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn