Otvorili sme multiodborovú diskusiu o návrate umenia do architektúry: Viac umeleckých diel vo verejných priestoroch

Pridané dňa: 09. 11. 2023

zdroj: UUPV SR (na fotke zľava: Milota Sidorová, podpredsedníčka úradu, Slávka Salajová, externá spolupracovníčka úradu pre oblasť legislatívy)

Vrátiť umenie do architektúry a zvýšiť estetickú a spoločenskú kvalitu verejných priestorov - aj to je zámer nového zákona o výstavbe. Od 1. apríla 2024, kedy tento zákon nadobudne účinnosť, totiž budú musieť investori pri stavbách v hodnote nad 500-tisíc eur financovaných z verejných prostriedkov vyčleniť najmenej 0,5 percenta z hodnoty stavby práve na umelecké dielo.  Úrad aj v súvislosti s tým 8. novembra 2023 zorganizoval celodennú konferenciu „Umenie v architektúre,“ v piešťanskom kultúrno-kreatívne centre ARTA.

Konferencia Umenie v architektúre, nad ktorou prebrala záštitu Slovenská komora architektov, sa zamerala aj na tému ako vybrať kvalitné umelecké dielo či ako zorganizovať dobrú súťaž. Experti naprieč odborovými organizáciami, kultúrnou obcou aj verejným sektorom hľadali spoločne možnosti praktického riešenia legislatívneho uplatnenia a konkrétnych krokov, ktoré sú potrebné k vysúťaženiu umeleckého diela do stavby určenej na užívanie verejnosťou.

„Prístupom, ktorý sa podarilo implementovať do zákona o výstavbe, predbiehame aj Českú republiku. Tam sa debata o kvalitných umeleckých dielach vo verejnom priestore ešte len začína. Slovensko od apríla budúceho roka nastúpi na cestu prehodnotenia využívania verejných investícií, ktoré doteraz kládlo dôraz výhradne na cenu. V praxi sa to prejaví tak, že súčasťou každej stavby financovanej z verejných zdrojov (určená pre verejnosť) bude aj umelecké dielo v hodnote 0,5 % z hodnoty stavby. Znamená to návrat umenia do architektúry,“ vysvetlila Milota Sidorová, podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorá je zároveň uznávanou urbanistkou.
 

Inšpirujúce umenie v architektúre

V úvode podujatia privítali hostí spoločne Milota Sidorová a Jana Babušiaková, nezávislá kurátorka, kritička a publicistka umenia, ktorá bola umeleckou garantkou konferencie. „Povinnosť investovať do výtvarného umenia pri stavbách bola už v minulosti, no v roku 1990 od nej Slovensko v rámci vyrovnávania sa s predchádzajúcim režimom ustúpilo,“ spomenula v Milota Sidorová a pokračovala: „Takže kedykoľvek sa postaví nová škôlka, škola, nemocnica, mestské či iné úrady alebo aj občianska infraštruktúra, vznikne povinnosť obstarať umelecké dielo. Niektorí obstarávatelia, napríklad mestá a obce, nečakali na zákon a umenie začleňujú do novostavieb automaticky už teraz.“

V dopoludňajšej časti podujatia, v jej prvom bloku, kurátorka Jana Babušiaková predstavila umelecké diela dobrej praxe zo Slovenska i zo sveta. Prítomní mali možnosť vidieť inšpiratívne príklady nielen tradičného, ale i nových foriem umenia.

Praktické kroky pri zavádzaní zákona do reálnej praxe

V druhom bloku, ktorý viedla podpredsedníčka úradu Milota Sidorová, diskutovali Michal Fiala, riaditeľ sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, Jaroslav Lexa, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie, Nora Vranová, predsedníčka Slovenskej komory architektov a Slavomíra Salajová, externá spolupracovníčka úradu pre legislatívu.  Nielen aktéri z panelu, ale aj mnohí odborníci z pléna diskutovali  o tom, ako by mohli vyzerať  praktické kroky pri zavádzaní zákona do reálnej praxe.
 

Ako vybrať kvalitné umelecké dielo a zorganizovať dobrú súťaž

Popoludňajší program začal prehliadkou priestorov kultúrno-kreatívneho centra ARTA. Nasledoval diskusný blok pod moderátorskou taktovkou Janky Babušiakovej. Debatovali v ňom kurátorka Ľuba Belohradská, akademický sochár Ján Hoffstädter a autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov Peter Lényi o tom, ako vybrať kvalitné umelecké dielo pre verejný sektor a zorganizovať dobrú súťaž.
 

Spustili sme otvorenú diskusiu

Celodenná konferencia bola prvým výrazným krokom, ktorý otvoril multiodborovú odbornú diskusiu. „Bol to ozaj dobrý a intenzívny deň, kedy sme debatovali o architektonických súťažiach, umení a novom stavebnom zákone. Veľmi dobrá pozornosť a účasť, za mňa veľká pochvala Jaroslavovi Lexovi, podpredsedovi UVO a Michalovi Fialovi zo SIEA, ktorí intenzívne načúvali a povzbudzovali toto naše prepájanie s praxou. Ďakujeme všetkým zúčastneným za veľmi inšpiratívnu a intentzívnu debatu a tešíme sa na jej pokračovanie s ďalšími rezortmi, komorami a partnermi“, zhodnotila podujatie Milota Sidorová.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn