Zúčastnili sme sa 27. ročníka Svetového cestného kongresu asociácie PIARC

Pridané dňa: 06. 10. 2023

zdroj: UUPV SR

V dňoch 2. – 6. októbra 2023 organizovala asociácia PIARC už 27. ročník Svetového cestného kongresu v Prahe. Na medzinárodnom podujatí, ktorého sa zúčastnili delegáti vyše 100 krajín, vystúpila aj podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milota Sidorová.

V odbornom paneli o sociálnych a rodových aspektoch v doprave prezentovala Milota Sidorová tému Rodové aspekty mobility. Hovorila najmä o rozdieloch medzi mužmi a ženami pri prekonávaní každodenných presunov, a tiež o rozdieloch v mobilite vzhľadom na rozdielne úlohy, ktoré muži a ženy plnia. „Preto je nevyhnutnosťou funkčné plánovanie mestského prostredia, v ktorom sa tieto každodenné aktivity odohrávajú, a v ktorom efektívna možnosť dopravy a presunov zohráva kľúčovú úlohu,“ upozornila na význam rodových aspektov pri funkčnom územnom plánovaní.

Na kongrese predstavila tiež pilotné projekty v meste Bratislava, ktoré pripravili jednotlivé mestské časti na zlepšenie pohybu a bezpečnosti detí a rodičov v okolí škôl. Spolu so zástupkyňami z Európy, Spojených štátov amerických či Ázie diskutovala o nových príležitostiach pre ženy v dopravnom sektore.

Svetového cestného kongresu sa zúčastnili ministri a predstavitelia vlád, ktorí prezentovali svoje pohľady na súčasnosť a budúcnosť cestnej dopravy. V odborných paneloch zas vystúpili odborníci a vedci s príspevkami o súčasných trendoch a výzvach v cestnej doprave.

Svetová cestná asociácia PIARC vznikla v roku 1909 – na začiatku „éry motorov“. Už viac ako 100 rokov prináša na globálne pódiá odborné diskusie o cestách a cestnej preprave. Jej hlavným cieľom je medzinárodná spolupráca a zdieľanie technológií. Asociácia PIARC združuje celosvetovo 125 členských krajín a má štatút poradného orgánu Ekonomickej a sociálnej rady OSN.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn