Stavať budete môcť začať skôr ako kedykoľvek predtým. Čo sa ešte zrýchli?

Pridané dňa: 23. 09. 2022

13 procesov namiesto 84? Je to vôbec možne? Prečo nie?! Nová stavebná legislatíva, teda Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2024, prináša veľké zmeny:

  • zrýchlia sa povoľovacie procesy
  • zníži sa byrokracia
  • v roku 2028 dôjde k plnej digitalizácií automatizáciu procesov

 

Takže žiadnemu stavebníkovi nehrozí, že by mu niekto komplikoval stavebné konanie. Naopak procesy budú zjednodušené a transparentné.

Predstavte si, že doteraz bolo potrebných približne 84 procesov na schválenie jednej stavby – je to neuveriteľné, že až toľko procesov bolo potrebných, aby sa mohol stavebník pustiť do práce.

Z 84 procesov sme urobili 13, ktoré na seba logicky nadväzujú. To je základná zmena, ktorú prináša zákon o výstavbe,“ upresňuje podpredseda vlády SR Štefan Holý, ktorý zákony predkladal.

Dodržanie lehôt

Poznáte to sami… Lehoty a ich dodržiavanie… Ale po novom sa budú musieť lehoty dodržiavať. Je dôležitý, aby každý kto vstupuje do stavebného konania vedel, kedy má, čo robiť, preto nový stavebný zákon špecifikuje lehotu takmer pre každý úkon. 

V praxi to znamená, že:

  • stavebník bude presne vedieť, kedy má dostať odpoveď z úradu
  • všetko bude digitalizované a teda sa nestane nič podobné ako strata spisu ako tomu je žiaľ aj doteraz.

 

Stavebné povolenie bude vydávať nový úrad

Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vznikol 1. júna 2022 a predsedom nového úradu sa stal Martin Hypký. Budú pod neho spadať regionálne úrady, ktoré budú mať určený územný obvod pôsobnosti. Regionálnych úradov bude celkovo 8, so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline.

Prechodom stavebných úradov späť na štát a zvýšením zodpovednosti projektantov za konkrétnu stavbu dôjde k odbúraniu zbytočnej administratívy na úrovni stavebných úradov. Administratívne procesy sa zjednotia a zjednodušia. To znamená – rovnaké pravidlá pre stavebníka, či sa rozhodne začať stavať v Bratislave a či v Prešove.

Viac o skrátení procesov si pozrite v našom videu:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn