Ranný plán: Územný plán a jeho priamy vplyv na občana

Pridané dňa: 20. 09. 2023

zdroj: ÚÚPV SR (na fotke zľava: Jiří Deyl, architekt z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Milota Sidorová, podpredsedníčka ÚÚPV SR, Marcela Bindzárová Gergeľová, vedecko-výskumná pracovníčka z Technickej univerzity v Košiciach, Martin Kováč, štátny tajomník z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pavel Machava, riaditeľ Tlačového odboru ÚÚPV SR)

Včera, 19. septembra 2023, sa uskutočnil ďalší diskusný formát s názvom Ranný plán, ktorý organizuje náš Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Jeho názov odkazuje nielen na ranný a raňajkový formát, ale zároveň ním chceme aj deklarovať, že máme jasný plán, kam smeruje náš úrad aj reforma, ktorú sme naplánovali do roku 2032. Témou bolo tentokrát územné plánovanie, ktoré je dlhé roky na Slovensku na okraji záujmu. A to aj napriek tomu, že definuje podobu miest, v ktorých žijeme a je účinným nástrojom, ako ochrániť a rozvíjať naše prírodné a kultúrne dedičstvo.

Nová stavebná legislatíva prostredníctvom zákona o územnom plánovaní (Zákon č.200/2022 Z.z.) dáva územnému plánovaniu silnejšiu pozíciu, ako kedykoľvek predtým. Práve územný plán je totiž prvým krokom k výstavbe. Prostredníctvom územného plánu tiež vieme chrániť pred zastavaním parky, lesy a polia. K občanom je tak táto téma oveľa bližšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. O veľkom záujme svedčí aj vysoká účasť na diskusii, ktorej sa zúčastnilo viac ako 40 pozvaných zástupcov z rôznych inštitúcií a médií, ktorých v úvode privítal predseda úradu Martin Hypký.

Zmena, ktorú so sebou prináša posilnenie úlohy územného plánovania, bola viac ako potrebná a volali po nej nielen samosprávy, ale aj odborná obec ako krajinní i mestskí architekti či ekológovia, ochranári a územní plánovači. Reforma, ktorá je naplánovaná do roku 2032, zaradí vďaka digitalizácii Slovensko v tejto oblasti medzi priekopnícke krajiny.

Za reformou územného plánovania, ktorú náš úrad spustil, je nielen jasná vízia, ale aj značná dávka odvahy. Kroky, ktoré máme pred sebou, si budú vyžadovať enormné úsilie, ale sú potrebné, aby sme Slovensko posunuli. Nevyhnutnou súčasťou bude najmä práca s dátami a postupná digitalizácia. Vydali sme sa na neľahkú cestu, ale náš prístup sa už teraz stal inšpiráciou pre mnohé krajiny, vrátane Česka,“ uviedol Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Celú diskusiu viedla Milota Sidorová, podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ďalšími hosťami boli Jiří Deyl, architekt z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Martin Kováč, štátny tajomník z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Marcela Bindzárová Gergeľová, vedecko-výskumná pracovníčka z Technickej univerzity v Košiciach.

Aj keď sa môže zdať, že pre občana je územné plánovanie vzdialenou témou, opak je pravdou, pretože to, čo sa nás najviac dotýka, je prostredie, v ktorom všetci žijeme. Prostredníctvom reformy územného plánovania prinášame mestám možnosť podporovať kompaktné mestské štruktúry, predchádzať nekontrolovateľnému rozvoju predmestí do krajiny. V druhom rade prekonáva rozpor medzi zastavaným územím a krajinou a integruje ich do jedného harmonického celku,“ hovorí Milota Sidorová, podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Počas prezentácie podpredsedníčky sa prítomní dozvedeli základné oblasti územného plánovania, nové pravidlá územného plánovania, o priamom vplyve na občana, či regulatívy na konkrétnych príkladoch niektorých miest a obcí aj s vysvetlením.

Regulatívy z vyhlášky definujú podobu miest, rovnako dobre však dokážeme zadefinovať a vytvoriť aj podmienky pre ochranu a tvorbu krajiny. Ekologický aspekt zákona o územnom plánovaní je natoľko silný, že v kombinácii s aktuálne platnými zákonmi na ochranu prírody a krajiny, vody a pôdy dokážu vytvoriť účinný nástroj, ktorý naše prírodné bohatstvo nielen ochráni, ale bude aj rozvíjať,“ vysvetľuje Milota Sidorová, čím reaguje na nepotrebnosť pripravovaného zákona o krajinnom plánovaní.

Fotogaléria z Ranného plánu:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn