Ako to celé vzniklo a kam smerujeme

Pridané dňa: 27. 06. 2023

Prinášame vám ucelený prehľad najdôležitejších miľníkov, ktoré súvisia s novou stavebnou legislatívou.


Budovy, ktoré boli postavené v roku 1976, nám ešte v mnohých prípadoch dobre slúžia. No zákony z týchto čias spôsobujú čoraz viac komplikácií ľuďom, ktorí si chcú plniť svoje sny o lepšom živote, bývaní či podnikaní.
 

2022 - Prijatie novej stavebnej legislatívy a vznik úradu

Po dlhých prípravách a širokej diskusii bola 27. apríla 2022 prijatá nová stavebná legislatíva. Priniesla najväčšiu zmenu v územnom plánovaní a výstavbe za posledné desaťročia. Vznikol aj nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Pracujeme s modernými digitálnymi technológiami a tímom odborníkov, pripraveným do roku 2032 uviesť všetky potrebné zmeny do života.
 

2023 - Prichádza zmena

Prinesieme nové férové pravidlá pre územné plánovanie. Zmodernizujeme povoľovanie výstavby a znížime byrokraciu. To všetko s ohľadom na potreby ľudí aj prostredia, v ktorom žijeme. Po kompletnej digitalizácii už nebude žiadne zbytočné čakanie. Malú stavbu ohlásite elektronicky a obratom sa môžete pustiť do práce.

Pri tvorbe reformy sme sa inšpirovali úspešnými digitalizačnými projektmi z celého sveta. Stratégiu digitálneho obrazu Slovenska pripravujeme v úzkej spolupráci s medzinárodným garantom, profesorom Cambridgeskej univerzity Jasonom Pomeroyom, uznávaným expertom na udržateľné plánovanie, urbanizmus a architektúru.
 

2024 + Informačný systém

Spustenie informačného systému pripravujeme tak, aby sme mohli uskutočniť všetky potrebné zmeny v prvej polovici roka 2024. Informačný systém prinesie postupnú elektronizáciu, sprehľadní administratívu, skráti lehoty a zjednoduší život nám všetkým.

Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá prináša potrebné znalosti a know-how. V okrese Žiar nad Hronom, ktorý odborníci vybrali ako pilotné územie na testovanie digitálneho modelu, začíname s úvodnými aktivitami.
 

2026

V rámci prechodného obdobia budú stavebné úrady v mestách a obciach vybavovať tie žiadosti, ktoré prijali pred 1. aprílom 2024.

Po 31. decembri 2026 už budú všetky konania výlučne v kompetencii Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Proces transformácie je zavŕšený. Nechávame tak dosť času na to, aby sa na potrebné zmeny všetci pripravili. Občania budú mať možnosť komunikovať s úradmi nielen digitálne, ale aj papierovo až do konca roka 2028.
 

2028 - 2030

Informačný systém postupne dopĺňame a rozširujeme. Na základe podrobného mapovania pribúdajú dáta o infraštruktúre, o jednotlivých budovách, poliach, lúkach, skrátka o všetkom, čo sa na Slovensku nachádza. Na zemi i pod zemou. Postupy overené počas pilotného projektu aplikujeme na celé Slovensko a postupne tak vzniká digitálny model našej krajiny - Digitálna dvojička.
 

2032 – Digitálna dvojička

Celé Slovensko máme ako na dlani. Presne vieme, kde stojí každý dom, škola, panelák či obchod, ale aj to, kde sa polia stretávajú s lúkami a lesmi. Informačný systém nás na stavebný zámer v našom okolí upozorní a budeme sa k nemu môcť vyjadriť. Stavebné povoľovanie beží elektronicky. Digitálna dvojička nám pomáha premyslieť a vizualizovať si svoje plány vo virtuálnom priestore. To nám všetkým pomôže lepšie sa rozhodovať, ako čo najlepšie pracovať s priestorom okolo nás. Úspech Digitálnej dvojičky sa meria množstvom tých, ktorí do nej dodávajú potrebné informácie a množstvom ľudí, ktorí ho budú využívať.

Sme v cieli. Slovensko sa zaradilo medzi lídrov v modernom a zodpovednom prístupe k spravovaniu krajiny, v ktorej žijeme.

 

Pozrite si video s časovými miľníkmi:

iframe overlay button iframe overlay background

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn