EPI konferencia Stavebné právo

Pridané dňa: 02. 12. 2022

Zdroj: pp.sk

1. ročník EPI Konferencie Stavebné právo 2022 pod záštitou nášho úradu sa konal 28. – 29. novembra 2022. Medzi prestížnymi EPI konferenciami ide o prvý a zároveň mimoriadny ročník, vďaka ktorému účastníci získali priestor pre mnohé inšpirácie, spoločnú diskusiu a networking – či už s tvorcami príslušných zákonov, zástupcami právnej obce či firmami z praxe.

Dvojdňová konferencia bola v profesionálnom zoskupení odborníkov zameraná na zmeny a aktuálne výzvy v stavebnej legislatíve, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla 2024. Účastníci sa dozvedeli informácie o najproblematickejších zákutí stavebného práva a príbuzných oblastí a odborníci aj predstavitelia z praxe poskytli odpovede na najžiadanejšie témy týkajúce sa stavebnej legislatívy.

Konferenciu otvoril predseda úradu Martin Hypký a hovoril pôsobnosti legislatívy, regionálnych štruktúrach a o informačnom systéme územného plánovania a výstavby. „Zriadením nového ústredného orgánu štátnej správy, Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR, vrátane 8 regionálnych úradov, sa vytvoril predpoklad pre zabezpečenie jednotného a unifikovaného výkonu štátnej správy a metodická centralizácia a podpora v oblasti územného plánovania a výstavby,“ hovorí predseda Hypký.

Prvý blok prednášok bol venovaný zmenám, ktoré prinesie Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. Prierezom novou stavebnou legislatívou sprevádzala účastníkov Slavomíra Salajová, odborníčka na stavebnú legislatívu. Na konferencii priblížila očakávajúce zmeny, ktoré súvisia s reformou a čo bude v budúcnosti pre aktérov výstavby a územného plánovania jednoduchšie.

O územnom plánovaní ako základe rozvoja spoločnosti a územia prednášala Milota Sidorová, podpredsedníčka úradu pre územné plánovanie. Na konferencii ozrejmila nielen to, čo aktuálne predstavuje výzvu pre rozvoj nielen slovenských miest a obcí, ale aj to, na čo vlastne zmena zákona reaguje, čo zlepšuje a čo ostane otázkou pre ďalšie obdobie. Takisto sa venovala vzťahu architektúry a urbanizmu a ako plánovať v dobe pluralizmu, neistoty a kompetenčných nejasností.

Druhý blok prednášok otváral odborný garant pre výstavbu Roman Skorka, ktorý sa venoval témam súvisiacich so zmenami v konaniach v dôsledku schválenia nového zákona o výstavbe. Počas svojej prednášky poskytol odpovede na to, ako budú prebiehať konania vo výstavbe, ako reagujú nové konania vo výstavbe na aplikačné problémy a ako sa podarí zintegrovať tieto konania so súvisiacimi konaniami z oblasti životného prostredia.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn