Aké zmeny prinesú nové stavebné zákony pre projektantov? (seminár)

Pridané dňa: 08. 03. 2023

Zdroj: archív MH

7. marca sa konal online seminár s názvom Aké zmeny prinesú nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní pre projektantov, ktorý organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej SKSI).

Hlavnými témami semináru boli:

  • postavenie projektanta v novej legislatíve,
  • informačný systém územného plánovania a výstavby,
  • nové konania vo výstavbe a reakcia na aplikačné problémy.

Nová stavebná legislatíva nadobudne účinnosť 1. apríla 2024 a prinesie výrazné zmeny, o ktorých hovorili predstavitelia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Odborný seminár otvoril úvodným príhovorom predseda SKSI Vladimír Benko, ktorý predstavil prednášajúcich hostí a odovzdal slovo predsedovi úradu Martinovi Hypkému. 

Vážim si spoluprácu so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ktorá bola od začiatku veľmi korektná a myslím si, že to akým spôsobom sme nastavili aj cestu legislatívy veľmi posilní pozíciu projektantov v tom, ako sa budú v rámci zákona reflektovať ich činnosti,“ vyzdvihol vo svojom príhovore predseda Hypký.

Pokračoval s víziou úradu, ktorou je spoločne plánovať a vytvárať príťažlivé mestá a obce a územnú identitu Slovenska v súlade s prostredím, v ktorom žijeme.

Ďalšími prednášajúcimi boli zástupcovia nášho úradu, ktorí sa podieľali na tvorbe stavebnej legislatívy. Prierezom novou stavebnou legislatívou previedla Slavomíra Salajová, konzultantka úradu, o informačnom systéme prezentoval účastníkom online semináru Pavol Karasz, odborník na informačné systémy a ako reagujú nové konania vo výstavbe na aplikačné problémy priblížil Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn