Je čas naštartovať zavádzanie veternej energie na Slovensku (diskusia)

Pridané dňa: 12. 07. 2023

zdroj: freepik.com

Na Slovensku máme šťastie, že máme výborný potenciál na výrobu elektriny z vetra podobne ako Rakúsko či Česká republika. Avšak od zavedenia prvej smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie v roku 2009 má Slovensko problémy s nasadením veternej energie.

12. júla 2023 zorganizovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) diskusiu za okrúhlym stolom, ktorej účastníkom bol predseda nášho úradu Martin Hypký. Cieľom diskusie bolo predstaviť potenciál veternej energie predstaviteľom kľúčových rezortov zodpovedných za energetickú politiku, zapojenie do siete, EIA a ďalšie povoľovacie procesy s cieľom naštartovať a urýchliť zavádzanie veternej energie na Slovensku.

Na Slovensku môžeme očakávať nové veterné elektrárne až v roku 2026 alebo 2027. Nechýba záujem a ani investori, tí u nás plánujú preinvestovať až 1,4 miliardy eur. Ako povedal Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI, problémom sú zdĺhavé povoľovacie procesy, ktoré sú na Slovensku často násobne dlhšie ako v zahraničí.S týmto tvrdením súhlasí aj predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký, avšak je dôležité zdôrazniť, že nový stavebný zákon, ktorý bude účinný od 1. apríla 2024 upravuje nečinnosť a dĺžku povoľovania v územnom plánovaní a výstavbe.

Dĺžka procesov a nečinnosť bude adresovaná aj z úrovne Európskej komisie a očakávame zvýšený tlak na rýchlosť, integráciu a transparentnosť, ktorá má za cieľ konkurencieschopnosť v rámci Európskej únie,“ dodáva predseda Hypký.

Kým doteraz sa ako o lokalite pre využitie vetra na výrobu zelenej energie hovorilo iba o západnom Slovensku, aktuálne prieskumy SAPI potvrdzujú potenciál aj v ďalších regiónoch. Štúdia publikovaná koncom roka 2022 predstavila kľúčové prekážky, ktoré bránia urýchleniu implementácie projektov veternej energie, a poskytla odporúčania pre tvorcov politík. Výhodou veternej elektrárne sú minimálne prevádzkové náklady a preto nie je zásadne ovplyvnená vysokou infláciou a zároveň neprodukuje počas prevádzky takmer žiaden odpad, s ktorým by bolo treba nakladať, ako je tomu v prípade fosílnych či jadrových elektrární. Významné zrýchlenie povoľovania výstavby obnoviteľných zdrojov energií by mal priniesť nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn