Uchádzači absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti

Pridané dňa: 11. 05. 2023

9. mája sa uskutočnili skúšky odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a samosprávnych krajov na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR.

O termíne skúšok ako aj žiadosti a prihláške sme informovali v marci v článku na našom webe. Na skúšku odbornej spôsobilosti bolo pozvaných 20 uchádzačov za účasti členov komisie. Skúška pozostávala z písomnej a ústnej časti.

9 uchádzačov nesplnilo stanovený limit 90% úspešnosti písomnej časti skúšky a boli hodnotení stupňom „nevyhovel“. Ústnej časti skúšky sa tak zúčastnilo 11 uchádzačov. Z tých 10 uchádzačov splnilo podmienky skúšobného poriadku, odpovedali na 3 ústne otázky a boli hodnotení stupňom „vyhovel“.

Na základe vykonanej skúšky sa zoznam odborne spôsobilých osôb na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a samosprávnych krajov rozrástol o ďalšie odborne spôsobilé osoby.

Celý zoznam odborne spôsobilých osôb na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi k 10.5.2023 nájdete TU.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn