Ranný plán: Diskusia k najväčšej reforme za 50 rokov

Pridané dňa: 23. 08. 2023

zdroj: ÚÚPV SR

Zmena stavebnej legislatívy so sebou priniesla najväčšiu reformu v oblasti stavebníctva a územného plánovania za posledné polstoročie a aj vznik Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Po schválení zberných zákonov pred pár mesiacmi, došlo k sceleniu koncepcie reformy, ktorá je naplánovaná do roku 2032. Aké zmeny prinášajú zákony, ktoré nadobudnú účinnosť od apríla 2024? Ako sme na ňu pripravení a čo nám prinesie?

Nová stavebná legislatíva prináša množstvo otázok, a preto sme sa rozhodli prísť s novým konceptom diskusného formátu. Jeho názov Ranný plán odkazuje nielen na ranný a raňajkový formát, ale zároveň ním chceme aj deklarovať, že máme jasný plán, kam smeruje náš úrad aj reforma, ktorú sme naplánovali do roku 2032. Ide o prvé zo série plánovaných podujatí, počas ktorých sa chceme spoločne so všetkými zainteresovanými stranami aj novinárskou obcou rozprávať o územnom plánovaní, výstavbe, vyvlastňovaní a digitalizácii. Otvorili sme tak nový kanál, v rámci ktorého môžeme komunikovať transparentne a otvorene. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 22. augusta 2023 v našich priestoroch. O veľkom záujme svedčí aj vysoká účasť na diskusii, ktorej sa zúčastnilo 60 pozvaných zástupcov z rôznych inštitúcií a médií.

Spíkrami boli hlavní predstavitelia nášho úradu: Martin Hypký, predseda nášho úradu, ktorý privítal účastníkov a otvoril podujatie úvodným slovom, Milota Sidorová, podpredsedníčka pre územné plánovanie, Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania. Špeciálnym hosťom nášho diskusného formátu bol profesor Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach.

Počas prvej časti podujatia sme prítomných oboznámili s našim úradom. V krátkej prezentácii predseda Martin Hypký hovoril o jeho pôsobnosti, vízii, misii, digitalizácii a plánovaných krokoch v budúcnosti. Priblížil prácu tímu odborníkov na úrade, ktorí pracujú už niekoľko mesiacov na príprave Informačného systému, ktorý je jednou z priorít. Kľúčovým parametrom je jeho zadefinovanie takým spôsobom, aby celý Informačný systém, ktorý je nosným prvkom reformy stavebnej legislatívy, bol pre Slovensko úspešným príbehom.

"Sme úradom budúcnosti. Zmena, ktorú prinášame, je celospoločenská, čo znamená, že potreby spoločnosti v stavebnom priestore chceme reflektovať v procesoch nášho úradu a zodpovedne riadiť veci verejné," zhrnul základné hodnoty úradu jeho predseda Martin Hypký.

Počas prezentácie bol priestor venovaný aj územnému plánovaniu, ktoré bude po novom prebiehať v širokej diskusii s občanmi každého mesta a obce a bude tak dôležitým podkladom pre výstavbu. Cieľom je, aby na budúcich projektoch bola spoločná dohoda všetkých zúčastnených strán a predišlo sa divokej výstavbe.

Podpredsedníčka pre územné plánovanie Milota Sidorová vidí budúcnosť v zrozumiteľnom a jasne definovanom zákone, ktorý je dôležitý pre rozvoj našej krajiny, a to všetko za súčasnej tvorby digitálneho modelu krajiny.

"Cieľom je zjednodušiť a eliminovať množstvo pojmov, vyriešiť nelogické postupy a citácie v zákone tak, aby sme na ich základe mohli vytvoriť nový informačný systém, ktorý vás prevedie nielen stavbou, ale aj procesom zmien a doplnkov, tvorby rôznych územných plánov. Vytvoriť také online prostredie, do ktorého vstúpia všetci zainteresovaní, kde nahráte dáta a dokumenty raz a nebudete zbytočne chodiť po úradoch," dopĺňa Sidorová.

Práve na digitálnom modeli krajiny, tzv. Digitálnej dvojičke úzko spolupracujeme s predstaviteľmi Technickej univerzity v Košiciach v rámci overenia koncepcie, tzv. „proof of concept“ Informačného systému, ktoré sú predmetom zmluvy o spoločnom výskume, uzatvorenej medzi UUPV SR a TUKE. Slovo dostal profesor Lumnitzer, ktorý prítomným priblížil aj pripravovaný model Digitálnej dvojičky.

"V praxi to znamená, že každá jedna budova, ktorá už dnes stojí, každá jedna sieť, ktorá prechádza pod zemou či každá jedna cesta, ktorou už dnes chodia autá, dostane svoju digitálnu dvojičku v počítačovej mape," doplnil profesora náš predseda Hypký.

Ďalším celospoločensky dôležitým míľnikom bude 1. apríl 2024, ktorý je okrem účinnosti novej stavebnej legislatívy a spustenia Informačného systému aj termínom vzniku regionálnych pobočiek nášho úradu a zrušením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

O rušení stavebných úradov miest a obcí, vzniku regionálnych pobočiek a ich pôsobnosti informoval generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania Roman Skorka.

"Doterajšie stavebné úrady na mestách a obciach nebudú plniť pôsobnosť stavebného úradu podľa nového zákona o výstavbe. Legislatíva vytvorila náš úrad, ktorý bude plniť úlohy prostredníctvom regionálnych pobočiek. Celkovo ich vznikne osem na úrovni krajských miest. Každá z nich výhľadovo vytvorí takmer stovku pracovných miest," upresnil riaditeľ Roman Skorka.

Po skončení prezentácie sme pokračovali diskusiou, ktorá bola veľmi otvorená a konštruktívna. Odznelo množstvo otázok, na ktoré odpovedali hlavní predstavitelia nášho úradu a nebyť obmedzeného času, pokračovala by aj dlhšie. Zástupcovia inštitúcií a médií mali možnosť povedať svoje dojmy, skúsenosti, príklady z praxe, ale aj prekážky, s ktorými sa stretávajú a prípadné návrhy na ich riešenie.

Živá diskusia len potvrdzuje, že aj široká odborná verejnosť si uvedomuje, že reforma stavebnej legislatívy je skutočne celospoločenskou zmenou. Keďže v sebe spája viacero tém, plánujeme ich postupne odkrývať, a preto budeme v diskusnom formáte Ranný plán pokračovať.

Veríme, že sa nám podarí prelomiť vnímanie štátnej správy ako skostnateného systému. Radi budeme s vami diskutovať a otvárať tieto témy aj v budúcnosti a spoločne naplníme zámer reformy,“ zosumarizoval na záver podujatie predseda Martin Hypký.

Celé podujatie bolo nahrávané na videozáznam a v týchto dňoch prebieha jeho spracovanie. Čoskoro ho zverejníme na našom webe a sociálnych sieťach.

Pozrite si fotogalériu z diskusie Ranný plán:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn