Vzdelávanie zamestnancov okresných úradov k stavebnej legislatíve

Pridané dňa: 07. 06. 2023

foto: ÚÚPV

Dňa 6. júna 2023 zorganizoval náš úrad školenie určené pre zamestnancov okresných úradov na úseku územného plánovania a výstavby.

Celodenné školenie sa konalo v Bratislave a zúčastnilo sa ho 61 zamestnancov okresných úradov. Pripravený mali bohatý edukatívny program pozostávajúci z troch blokov, ktoré sa venovali jednotlivým oblastiam novej stavebnej legislatívy.

Hlavným cieľom školenia bolo, aby sa prítomní dozvedeli viac o fungovaní Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, zákone o územnom plánovaní, zákone o výstavbe, zavedeniu zákonov do praxe a o delimitácii pracovníkov k 1. aprílu 2024.

Účastníkov privítal predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký, ktorý predstavil víziu a misiu úradu spolu s krokmi, ktoré spoločne so svojím tímom profesionálov uskutočnili a ktoré ich ešte čakajú.

Prvý blok venovaný územnému plánovaniu viedla Milota Sidorová, podpredsedníčka pre územné plánovanie na našom Úrade. Počas svojej prednášky uviedla legislatívny rámec, metodiku, dôležité zmeny, ktoré prináša nová vyhláška a ďalšie kroky.

"Vnímame potrebu koordinácie adaptačných opatrení od všetkých zapojených strán s cieľom tvorby kvalitného, živého, bezpečného, zrozumiteľného, krásneho a príjemného prostredia," priblížila podpredsedníčka politiku územného plánovania a výstavby.

V druhom bloku školila k novej reforme v oblasti výstavby Slavomíra Salajová, konzultantka úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Objasnila očakávané zmeny vo výstavbe, základné prechodné ustanovenia k viacerým typom konaní, či špecifickým situáciám a vysvetlila zmeny týkajúce sa čiernych stavieb.

"Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 dokončí stavebný úrad podľa doterajších predpisov. Obce delimitujú nevybavené spisy na úrad do 30. apríla 2026. Obec bude stavebným úradom do 31. marca 2026, ale len pre neskončené konania. Od 1.apríla 2024 bude stavebným úradom novovytváraná špecializovaná štátna správa pod Úradom pre územné plánovanie a výstavbu," ozrejmila Salajová prechodné ustanovenia vo vzťahu k postaveniu obce ako stavebného úradu.

Posledný blok sa týkal digitalizácie, s ktorou úzko súvisí tvorba jednotného informačného systému. O celom procese viedol prezentáciu Pavol Kárasz, odborník na informačné systémy. Ozrejmil funkčnosť informačného systému, elektronizácie ohľadom doručovania a zverejňovania listín.

"Projekt stavby obsahuje množstvo dát a na vydanie stavebného povolenia potrebujeme len malú časť z nich. Preto spoločne aj s komorou stavebných inžinierov komunikujeme a pracujeme na tom, aby sme extrahovali z projektu presne tie informácie, ktoré potrebujeme," uviedol Kárasz príklad pre informačný model budovy BIM.

Po blokoch bol priestor na doplňujúce otázky a takisto sa prednášajúci venovali aj otázkam, ktoré dostali od účastníkov pred podujatím. Viedla sa rozsiahla diskusia počas ktorej dostali prítomní potrebné odpovede na svoje otázky. Ďakujeme za účasť a pozitívne ohlasy.

Fotogaléria zo školenia:

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn