Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR sa rozrastá

Pridané dňa: 28. 12. 2022

Zdroj: freepik.com

V najbližších dňoch sa úrad rozrastie, a to delimitáciou niektorých zamestnancov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V rámci zmeny tzv. kompetenčného zákona od 1. januára 2023 prechádzajú na úrad kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR je ústredným orgánom štátnej správy pre:

  • územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
  • výstavbu,
  • vyvlastnenie. 
     

„Od 1. apríla 2024 bude stavebná legislatíva v platnosti a na to, aby bolo možné podľa nej pracovať, treba vytvoriť nový informačný systém, o ktorý sa zákon opiera. K tomuto dňu budú musieť byť v účinnosti aj všetky legislatívne zmeny vrátane vykonávacích predpisov,“ upresňuje predseda Hypký.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, sa zriadil prijatím novej stavebnej legislatívy. Vznikol 1. júna 2022, menovaním predsedu úradu a generálnym tajomníkom služobného úradu. Predsedom sa stal Martin Hypký, ktorého do funkcie vymenovala vláda na návrh vicepremiéra Štefana Holého. Generálnym tajomníkom je Viktor Očkay. Postupne k nim pribudol aj realizačný tím, ktorý má za úlohu utvoriť procesy, ktoré bude potrebné zaviesť do praxe k 1. januáru budúceho roka. Od 1. novembra má úrad aj podpredsedníčku pre územné plánovanie Milotu Sidorovú, urbanistku a odborníčku na verejné priestory. Odborným garantom pre výstavbu je Roman Skorka. 

Jednotný informačný systém, vďaka ktorému sa budú všetky stavebné procesy zhromažďovať na jednom mieste, bude podľa jeho slov spustený k 1. aprílu 2024. Procesy sa plne digitalizujú do 1. januára 2028 a funkcionality budú v intenciách, ktoré zákon popisuje.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn