Nadväzujeme pracovné kontakty v Českej republike

Pridané dňa: 22. 06. 2023

Budovanie bilaterálnych vzťahov s partnerskými organizáciami a ministerstvami susedných krajín je dôležitou súčasťou rozvoja nášho úradu. Práve nadväzovanie dobrých vzťahov s našimi susedmi nemôžeme začať nikde inde, ako v Českej republike. Podpredsedníčka úradu Milota Sidorová prijala pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj ČR na bilaterálne rokovanie, pre ktoré je to rovnako nová etapa spolupráce s partnerským úradom na Slovensku. Českí kolegovia si v úvode stretnutia mali možnosť vypočuť hlavné tézy a misiu, ktorú si náš úrad vytýčil. Českí kolegovia sa dozvedeli viac o rozsahu plánovanej reformy územného plánovania, ktorý náš úrad spustil a ocenili odvahu, ktorá je pre tak zásadnú reformu potrebná.

Pani podpredsedníčka si s českými kolegami vymenila pohľady pokiaľ ide o povinnosť prípravy územných plánov miest a obcí, ale neobišli ani témy ako sú digitalizácia, či nevyhnutnosť práce s dátami pre ďalší rozvoj našich krajín. Jednou z veľkých výziev, ktorým bude Slovensko aj Česko čeliť je zrýchľovanie povoľovacích konaní, predovšetkým pre veľké projekty verejného záujmu. Želanie pani podpredsedníčky, aby naše úrady spolu úzko kooperovali sa stretlo so silnou odozvou u českých partnerov a preto sa tešíme sa ďalšie kolo rozhovor a výmeny skúseností.

Podvečerný program pani podpredsedníčky počas pracovnej cesty v Prahe pokračoval na diskusii, ktoré organizovalo občianske združenie VoxPot v Kasárňach Karlín v rámci projektu Miliardoví developeri. Hlavné mesto Českej republiky a predovšetkým priľahlé obce v susedstve čelia nekontrolovateľnej výstavbe a sú pod tlakom developerov. Výsledkom býva nekoncepčná výstavba a preťažené verejné služby. O prístupe k ďalšiemu rozvoju obcí, územných plánoch, ale aj komunikácii, či prístupe k developerom diskutovala Milota Sidorová s Jiřím Deylem, architektom Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy, či námestníkom predsedu Stredočeského kraja Jiřím Snížkem.

"Obcí v porovnaní s Českou republikou máme podobný počet, u nás bude súčasťou územných plánov digitalizácia. K dispozícii bude digitálny sken, dokonca aj toho, čo je pod zemou, kde sú potrubia a podobne. To zrýchľuje celú vec. V stavebnom zákone sa vyvinul Inštitút mikroregiónu, ktorý spôsobí, že niektoré obce odovzdajú moc tvorby územného plánu kraju, aby ho nakreslil, zaplatil a vyrokoval. Tipujem že napríklad v Banskobystrickom kraji pôjdu malé obce týmto fast track spôsobom, kde kraj bude robiť plán mikroregiónov. Toto je náš plán na 10 rokov," uviedla počas diskusie naša podpredsedníčka pre územné plánovanie.

Takisto predstavila prítomným prístup, akým sa Slovenská republika snaží zasiahnuť do týchto, mnohokrát nekontrolovateľných procesov a prispela k územnému plánovaniu za účasti všetkých aktérov.

"Snažíme sa zjednodušiť územné plány, robíme menej funkcií, zabraňujeme zmenám a doplnkom, ktoré spomaľujú územný rozvoj, aby sa nemuselo všetko prerokovávať a aby územné plány boli flexibilnejšie," dodáva podpredsedníčka Sidorová.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn