Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest krajín V4 (konferencia)

Pridané dňa: 06. 10. 2023

zdroj: UUPV SR

Vo štvrtok 5. októbra 2023 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia krajín V4 na tému Stratégia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov. Cieľom konferencie bolo hľadanie riešení problémov, ktoré celý proces výstavby diaľnic a rýchlostných ciest sprevádzajú a ovplyvňujú jeho úspešnosť. Organizátori ponúkli účastníkom zaujímavé témy a špičkoví odborníci prezentovali množstvo konštruktívnych postrehov k zlepšeniu situácie v procese prípravy a realizácie stavieb diaľnic a rýchlostných ciest.

Jedným z hostí konferencie bol aj predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký, ktorý mal prednášku o budúcnosti povoľovacích procesov líniových stavieb. O benefitoch prepájania miest infraštruktúrnymi projektmi, akými sú diaľnice, dnes už nikto nepochybuje. Celospoločenská návratnosť týchto projektov v podobe úspory času, prevádzkových nákladov, zníženia emisií a znečistenia ovzdušia, zníženia nehodovosti a hluku, či významného zvýšenia investičných príležitostí je nespochybniteľná. No aj napriek tomu sa nám na Slovensku ešte stále nepodarilo vybudovať ani len základnú spojnicu dvoch najväčších miest.

"Z pozície novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí oblasť výstavby vo všeobecnosti, nie je možné ovplyvniť všetky aspekty vplývajúce na celkovú dĺžku prípravy jednotlivých úsekov. No zmenou legislatívy a jej implementáciou ju môžeme zásadným spôsobom ovplyvniť. Nový zákon má ambíciu uviesť do praxe viaceré zmeny, pričom medzi najvýznamnejšie možno zaradiť zmenu kompetencií, úpravu procesov a konaní, zmenu postavenia projektanta, zavedenie zásad v konaní, elektronizáciu a iné," konštatoval predseda Hypký.

Zákon o výstavbe, ktorý vstúpi do účinnosti 1. apríla 2024, prináša mnoho zmien, ktoré predseda Hypký zosumarizoval vo svojej prednáške. "Samostatným pilierom celkovej reformy, a tým pádom aj zákona o výstavbe, je elektronizácia. Konania sa podľa nového zákona budú viesť elektronicky v informačnom systéme," vyzdvihol dôležitú zmenu, ktorá posunie našu krajinu medzi lídrov v modernom a zodpovednom prístupe k spravovaniu krajiny.

Po prednáškach nasledovala panelová diskusia. Počas nej odborníci viedli rozsiahle debaty o tom, ako zefektívniť a zrýchliť proces stavania slovenských diaľnic s cieľom zlepšiť najmä procesy prípravy a realizácie stavby.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn