PODCAST PostavSK #3 - ZMENY V STAVEBNOM ZÁKONE – nové procesy a kompetencie

Pridané dňa: 18. 10. 2023

V apríli budúceho roka nadobudne účinnosť nová stavebná legislatíva. Nové zákony o územnom plánovaní a o výstavbe nahradia takmer polstoročný stavebný zákon, platný od roku 1976.

Čo je stavebná legislatíva, ako sa nás týka a aké zmeny nás čakajú, zodpovie v podcaste Roman Skorka, generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie Úradu pre územné plánovanie a výstavu SR.

Zákon má ambíciu jednoznačne nastaviť postavenie osôb vo výstavbe. Postavenie projektanta sa mení, ale kompetencia rozhodovania vo veci (súhlas/nesúhlas so stavbou) a podmienky opatrenia sú zverené výhradne stavebnému úradu.

Občanov čaká viacero zmien. Oblasť výstavby bude spadať pod špecializovanú štátnu správu. Ako sa zmení postup pri získavaní stavebného povolenia? Akých konaní sa bude týkať plánované dvojročné prechodné obdobie?

V podcaste sa tiež dozviete, aké zmeny nastanú pre stavebníka pri stavbe rodinného domu.

 

Sériu podcastov PostavSK moderuje Alexander Štefuca.

Zdieľať tento článok

Twitter   Facebook   LinkedIn