Zákon spustí živelnú výstavbu v chránených územiach

Mýtus


Novela stavebného zákona môže spustiť nekontrolovanú výstavbu v našich chránených územiach. Namiesto výhľadov na prírodné krásy a bohatstvo sa tak budeme pozerať na hotely, vybetónované plochy či obrovské obytné komplexy, ktoré nám ukroja poriadny kus slovenskej prírody.

Pravda


Prírodu treba chrániť, a tak sú aj procesy nastavené. Rozsah ochrany prírody sa novou stavebnou legislatívou rozširuje, posilňujú sa možnosti prístupu verejnosti do celého systému, rozširujú sa možnosti odvolania a tak ďalej. Ak staviteľ príde so zámerom postaviť napríklad v chránenom parku chemičku či inú stavbu so škodlivým vplyvom na životné prostredie, je plne v kompetencii rezortu životného prostredia, takýto zámer zastaviť.

Ďalšie otázky