Poplatky za povoľovanie stavieb pôjdu do kasy úradu, ktorý si s peniazmi bude robiť, čo chce

Mýtus


Poplatky za povoľovanie stavieb, ktoré doteraz končili v štátnom rozpočte, bude po novom dostávať Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý ich bude môcť použiť ako chce. Môže za ne nakúpiť, čo si zmyslí a minúť ich na nepotrebné veci.

Pravda


Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR je rozpočtovou organizáciou a ústredným orgánom štátnej správy. Nie je teda pravdou, že peniaze si môže úrad minúť podľa svojvôle. Hospodárenie s financiami, ktoré má k dispozícii, je upravené zákonom. Navyše, proces a výšky poplatkov zostávajú zachované.

Ďalšie otázky