Nové pravidlá pre rozbehnuté projekty

Mýtus


Zákon, ktorý bol schválený bez debaty s odborníkmi a narýchlo, bude platiť aj spätne. Bude sa teda týkať aj tých projektov, ktoré sa už aktuálne posudzujú, ak sa konania neukončia do decembra 2023. Každý stavebník potom bude musieť začať odznova.

Pravda


Toto tvrdenie sa nezakladá na skutočnosti. Princíp retroaktivity je vo všeobecnosti neprípustný, stavebný proces nevynímajúc. Preto všetky návrhy legislatívnych úprav obsahujú prechodné ustanovenia, v rámci ktorých je vo všeobecnosti dané, že konania začaté podľa starých pravidiel sa v rámci nich aj dokončia.

Ďalšie otázky