Developeri nebudú musieť dodržiavať územný plán a stavať budú kdekoľvek

Mýtus


Stavebná legislatíva je postavená v prospech developerov. Developeri nebudú musieť dodržiavať územné plány a môžu na svojom pozemku navrhovať akúkoľvek zmenu. V skratke, budú si môcť stavať tam, kde budú chcieť. A to bez ohľadu na susedných vlastníkov pozemkov či ochranu prírody.

Pravda


V zákone o územnom plánovaní má developer rovnaké postavenie ako každá iná fyzická alebo právnická osoba. Nie je žiadnym spôsobom zvýhodnený. Staviteľ, či developer bude môcť pripraviť návrh zmien a doplnkov územného plánu za predpokladu, že s tým bude obec súhlasiť. Samozrejme, aj takto pripravený návrh musí schváliť zastupiteľstvo.

Zákon teda neprináša žiadne obmedzenie právomocí obce ani ohrozenie jej kompetencií pri rozhodovaní o územnom pláne. Neexistuje priestor pre obchádzanie obce a staviteľ si nemôže presadiť samostatne nič, s čím obec nesúhlasí. Navyše digitalizácia konaní umožní ľahkú kontrolu stavebným úradom a úplne vylúči rôzne špekulácie, o ktoré sa mohli neseriózni developeri pokúšať.

V rámci výstavby sa vyhodnocuje súlad, prípadne nesúlad návrhu stavebného zámeru so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Deje sa tak v rámci vydávania záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktoré má eliminačný charakter.

Ďalšie otázky