Vplyv stavby na životné prostredie bude mať v rukách stavebný úrad

Mýtus


Ministerstvo životného prostredia SR príde o kompetenciu posudzovať vplyv stavieb na životné prostredie (EIA). V týchto prípadoch už bude rozhodovať len stavebný úrad. Cieľom je vypreparovať proces EIA a odstrániť z neho všetky prvky, ktoré zaručovali odbornosť a objektivitu.

Pravda


Je to presne naopak. Práve Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) bude jediným orgánom povoľujúcim stavby, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvu na životné prostredie. Nová stavebná legislatíva tak jeho kompetencie v oblasti výstavby významne posilňuje. MŽP SR v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) vykoná posudzovanie stavby samotnej a vydá aj povolenie podľa zákona o výstavbe.

Cieľom je, aby sa na Slovensku stavalo kvalitnejšie a zároveň sa uchovávalo prírodné dedičstvo prostredníctvom zmysluplného územného plánovania, ktoré výstavbe neustupuje. Práve naopak, je s ňou v symbióze.

Ďalšie otázky