Predseda je neodvolateľný

Mýtus


Šéfa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR bude voliť parlament a vďaka návrhom, ktoré prešli parlamentom, bude vo svojej funkcii zabetónovaný na 7 rokov a takmer neodvolateľný. Je to klon generálneho prokurátora pre stavebníctvo.

Pravda


Predsedu úradu volí a odvoláva Národná rada SR. Rovnako je to aj v prípade iných ústredných orgánov štátnej správy – ide napríklad o Najvyšší kontrolný úrad SR alebo Národný bezpečnostný úrad SR. Nie je to v rozpore s Ústavou SR, ani s medzinárodnými zmluvami. Takáto voľba nie je konfliktná s inými zákonmi a nemá negatívne dopady na žiadne princípy.

Ďalšie otázky