Nový zákon nemyslí na starších ľudí a na ľudí bez prístupu k internetu

Mýtus


Úplná digitalizácia procesov obmedzí niektoré skupiny obyvateľstva. Problémy s ohlásením stavby alebo zapojením sa do stavebného procesu budú mať nielen seniori, ktorým technológie nie sú blízke, ale aj ľudia, ktorí majú obmedzený resp. žiadny prístup k internetu.

Pravda


V rámci pripravovaných zmien myslíme aj na seniorov či ľudí, ktorí nemajú dostatočné digitálne zručnosti. Našim cieľom je zvýšiť komfort pre ľudí, preto stavebné konania digitalizujeme. Procesy to nielen uľahčí, ale hlavne zrýchli. Nie je však dôvod na obavy, proces prechodu na digitalizáciu bude postupný.

Navyše, aj po prechode na plne digitálny systém, počítame s vytvorením integrovaných obslužných miest, v ktorých seniorom aj ľuďom s nižšou digitálnou zručnosťou pomôžu pracovníci. Bude stačiť, ak človek príde s požiadavkou vypísanou na papieri, prípadne s nakresleným výkresom a pracovník alebo pracovníčka mu pomôže s vyplnením inteligentného digitálneho formulára.

Každý občan bude môcť podať žiadosť či ohlásenie písomnou formou až do konca decembra 2028. Stavebný úrad vydá osvedčenie o ohlásení do 15 dní od podania ohlásenia. Drobná stavba alebo drobné stavebné práce sa považujú za ohlásenie doručením osvedčenia o ohlásení.

Ďalšie otázky