Nájdete tu názorné grafické zobrazenie stavebných procesov aj so stručným popisom podľa nového zákona o výstavbe, ktorý nadobudne účinnosť 1. apríla 2024. Aktuálne si môžete pozrieť a stiahnuť postup pri výstavbe drobnej a jednoduchej stavby. Postupne vám prinesieme aj ďalšie užitočné rady a postupy aj v grafickom zjednodušení.

Praktické zobrazenie stavebných procesov po novom