Čo nám prinesie reforma stavebnej legislatívy

iframe overlay button iframe overlay background

Výhody pre každého

icon

Občan

 • Transparentnosť
 • Menej byrokracie
 • Prehľadnosť
 • Notifikácie dotknutej osobe
icon

Developer

 • Zjednodušenie konania
 • Rýchle schválenie povolenia
 • Elektronizácia
 • Dostupnosť služby štátu
icon

Prevádzka verejných sietí

 • Prehľad v infraštruktúrach
 • Eliminácia poškodenia vedenia
 • Efektívna správa a plánovanie
 • Dostupnosť dát
icon

Verejný sektor

 • Dohľad nad fungovaním úradu
 • Legislatívne dôležité informácie
 • Informácie v obstarávaniach, zmenách
icon

Samospráva

 • Elektronizácia dát
 • Dostupnosť, prehľad v informáciách
 • Eliminácia čiernych stavieb
 • Dohľad nad stavbami
icon

Štát

 • Elektronizácia
 • Prehľad v dátach
 • Odbremenenie v konaní
 • Poskytovanie služieb občanom

Plánované časové míľniky

Kde sa nachádzame na ceste reformy

2022

Jún

Vznik Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

Platnosť zákonov č. 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z.

2023

Január - december

Príprava IS Urbion

Platnosť zákonov č. 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z.

Apríl

Vyhláška o ÚPD

2024

Apríl

IS Urbion 1.0

2026

Marec

IS Urbion 2.0

2028

Január

IS Urbion 3.0

2032

Marec

Slovensko pokryté digitálnymi územnými plánmi

Aktuality

Ranný plán: Územný plán a jeho priamy vplyv na občana

Včera, 19. septembra 2023, sa uskutočnil ďalší diskusný formát s názvom Ranný plán, ktorý organizuje náš Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Jeho názov odkazuje nielen na ranný a raňajkový formát, ale zároveň ním chceme aj deklarovať, že máme jasný plán, kam smeruje náš úrad aj reforma, ktorú sme naplánovali do roku 2032. Témou bolo tentokrát územné plánovanie, ktoré je dlhé roky na Slovensku na okraji záujmu.

Čítať viac